Vårdbiträde, dagstudier - Vamia

Vårdbiträde, dagstudier

Som vårdbiträde fungerar man inom social- och hälsovårdsbranschens arbetsmiljö som en biträdande arbetstagare.  I ditt arbete stöder du klientens välbefinnande genom att möta klientens grundbehov så som, assistera vid måltiderna och vid toalettbesöken och att tvätta och klä på sig. Din arbetsplats kan vara t.ex. vid en hemservice eller servicevården.

Utbildningstiden

Utbildningen tar i medeltal 10 månader beroende på den personliga planen. I utbildningens längd påverkar bl.a. tidigare kunnandet och studier.

Utbildningen kan påbörjas vid följande tidpunkter:

7.1.2021

Ansökningstiden

Ansökningstiden slutar 25.11.2020. Urvalsproven sker v 49.

Till utbildningen har man kontinuerlig ansökan, så du kan lämna in din ansökan när som helst. Man kan påbörja utbildningen även genom att utarbeta en personlig utvecklingsplan med din studiehandledare / lärare ifall du återupptar dina studier från förr.

Innehållet av utbildningen

Utbildningen består av två examensdelar: Att främja utveckling och delaktighet 25 kp / grundexamen inom social-och hälsovårdsbranschen samt produktion av tjänster som innefattar assistans och uträttande av ärenden 30 kp / grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Utöver de yrkesinriktade studierna har man möjlighet att delta i studier som stöder studiefärdigheter.

Förverkligande av utbildningen

I utbildningen ingår närundervisning, handledda självstudier, nätbaserad undervisning och utbildning på arbetsplatserna. Utbildningen kan även avläggas via läroavtal.

Inträdeskrav

Att arbeta som vårdbiträde kräver god hälsa och lämplighet för branschen. Utbildningsanordnaren beaktar SORA-lagstiftningens bestämmelser angående kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga för personer som avlägger grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Studerande bör uppvisa ett utdrag ur straffregistret då hen gör sin inlärning på arbetsplatsen bland minderåriga/barn och unga.  

Språkkravet är av nivå A2.2.

 

Tilläggsinformation

 

Studiehandledare Claus Norrgrann, tel. 040 6855 471 claus.norrgrann@vamia.fi

 

Font storlek
Kontrast