Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare, kompetensområden, kvällstudier

Som närvårdare arbetar du med barn, vuxna och äldre i olika livssituationer och omgivningar.

 

Utbildningen lämpar sig för närvårdare, som vill utöka sitt  kunnande och avlägga examen inom ett annat kompetensområde. Du kan ansöka till utbildningen även om du har avlagt enbart närvårdarens obligatoriska examensdelar.

 

Utbildningstiden

Utbildningen börjar 5.9.2022 och tar ca. ett år eller enligt personlig studieplan.

 

Du kan välja mellan dessa kompetensområden

  • Kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre
  • Kompetensområdet för sjukvård och omsorg

 

I utbildningen ingår närundervisning två kvällar i veckan, handledda självstudier, nätbaserad undervisning och inlärning på arbetsplatsen.

 

 

Ansökningstid:

Senast 5.8.2022

 

Mera uppgifter om utbildningen ger

Studiehandledare Riitta Eskola, tel 040 – 744 5156, fornanm.efternamn@vamia.fi

 

Om det uppstår problem vid ifyllandet av ansökningsblanketten, kontakta studiehandledaren Riitta Eskola