Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare, kvällstudier - Vamia

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare, kvällstudier

Av närvårdaren krävs goda interaktions- och samarbetsfärdigheter, empati, noggrannhet, samt respekt för klienterna och deras värderingar. Närvårdaren arbetar med barn, vuxna och äldre i olika livssituationer och omgivningar. Närvårdaren kan arbeta inom t.ex. dagvård, (skola), hemvård, äldreomsorg, mental- och missbrukarvård samt handikappomsorg.

Att arbeta som närvårdare kräver god hälsa och lämplighet för branschen. Vamia beaktar SORA-lagstiftningens bestämmelser angående kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga för personer som avlägger grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Studerande bör uppvisa ett utdrag ur straffregistret då hon gör sin inlärning på arbetsplatsen bland minderåriga/barn och unga.

Examen består av två obligatoriska examensdelar, gemensamma examensdelar, ett kompetensområde samt en valbar examensdel. Kompetensområdet väljs efter de obligatoriska examensdelarna.

I utbildningen ingår närundervisning (2-3 kvällar i veckan), handledda självstudier, nätbaserad undervisning och inlärning på arbetsplatser.

Utbildningstid

Utbildningstiden är 11.1.2021 – 22.12.2022 eller enligt personlig studieplan.

Ansökningstid

Sista ansökningsdatum är 2.12.2020. Lämplighetstest ordnas den 15.12.2020, reservera hela dagen. Kallelse till lämplighetstesten skickas per post.

Plats

Krutkällarvägen 2, 65100 VASA. 

Avgift

Ingen studerandeavgift.

Examen kan också avläggas via läroavtal; kontakta Siv Björklund, Vamia Läroavtalstjänster, tfn 040 748 3476 siv.bjorklund@vamia.fi

Mera uppgifter om utbildningen ger

Claus Norrgrann, studiehandledare, tfn 040 685 5471 claus.norrgrann@vamia.fi

Om det uppstår problem vid ifyllandet av ansökningsblanketten, kontakta Claus Norrgrann. Vi tar kontakt med alla sökande och eftersom vi använder e-post, kom ihåg att fylla i din e-postadress!

Font storlek
Kontrast