Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga, närvårdare - Vamia

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga, närvårdare

Innehållet av studier:

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga kan planera, genomföra och utvärdera vård och fostran av barn och unga i olika åldrar och i olika arbetsmiljöer. De kan även utföra vård och fostran av barn som är sjuka och i behov av särskilt stöd. De kan handleda ett enskilt barn eller en enskild ung människa och olika grupper, samt stöda interaktionen mellan barn och unga. De kan agera ansvarsfullt, barninriktat och familjecentrerat. De samarbetar med andra yrkesgrupper. De använder sig i sitt arbete av kunskapsbasen för vård och fostran av barn och unga.

De som avlagt  kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga kan handleda familjer att utnyttja de tjänster och stödåtgärder som samhället erbjuder. De kan främja barnets och den ungas hälsa, välfärd och säkerhet samt identifiera riskfaktorer och förebygga att sådana risker uppstår.

Typiska arbetsplatser för dem som avlagt kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga är olika verksamhetsmiljöer inom småbarnsfostran t.ex. daghem, skolor, enheter inom barnskyddet, sjukhus för barn och unga samt familjearbete.

I utbildningen ingår närundervisning (2 kvällar i veckan), handledda självstudier, nätbaserad undervisning och inlärning på arbetsplatsen.

Utbildningen lämpar sig för närvårdare, som vill utöka sitt  kunnande och avlägga examen inom ett annat kompetensområde. Du kan ansöka till utbildningen även om du har avlagt enbart närvårdarens obligatoriska examensdelar.

Utbildningstid:

Utbildningen börjar 11.1.2021 och tar ca. ett år eller enligt personlig studieplan.

Ansökningstid:

Senast 11.12.2020

Plats:

Vamia, Krutkällarvägen 2, 65100, Vasa

Avgift:

Ingen studerandeavgift

Mera uppgifter om utbildningen ger

Lärare Anne Widemo, tel. 040 – 646 2330 eller e-post anne.widemo@vamia.fi

Om det uppstår problem vid ifyllandet av ansökningsblanketten, kontakta studiehandledaren Claus Norrgrann tel. 040 – 685 5471 eller claus.norrgrann@vamia.fi

Font storlek
Kontrast