Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, kompetensområdet för sjukvård och omsorg, närvårdare, dagstudier - Vamia

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, kompetensområdet för sjukvård och omsorg, närvårdare, dagstudier

Innehållet av studier:

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för sjukvård och omsorg kan som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp samt självständigt planera, genomföra och utvärdera klientens och patientens sjukvård, omsorg och rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. De använder sig i sitt arbete av en tvärvetenskaplig kunskapsbas för sjukvård och omsorg. I arbetet poängteras främjande av klientens och patientens hälsa, funktionsförmåga, säkerhet och välfärd samt förebyggande och avvärjande av faktorer som utgör hot mot dem. De som avlagt  kompetensområdet för sjukvård och omsorg kan handleda patienten eller klienten i kostfrågor, sunda levnadsvanor och hälsofrämjande motion samt genomföra läkemedelsbehandling.

I utbildningen ingår närundervisning (dagtid), handledda självstudier, nätbaserad undervisning och inlärning på arbetsplatsen.

Utbildningen lämpar sig för närvårdare, som vill utöka sitt  kunnande och avlägga examen inom ett annat kompetensområde. Du kan ansöka till utbildningen även om du har avlagt enbart närvårdarens obligatoriska examensdelar.

Utbildningstid:

Utbildningen börjar 3.8.2020 och tar ca. ett år eller enligt personlig studieplan.

Ansökningstid:

Kontinuerlig ansökan

Plats:

Vamia, Krutkällarvägen 2, 65100, Vasa

Avgift:

Ingen studerandeavgift

Mera uppgifter om utbildningen ger

Lärare Magdalena Vähäkangas, tel. 040 – 777 8548 eller magdalena.vahakangas@vamia.fi

Om det uppstår problem vid ifyllandet av ansökningsblanketten, kontakta studiehandledaren Claus Norrgrann tel. 040 – 685 5471 eller claus.norrgrann@vamia.fi

Font storlek
Kontrast