Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning, närvårdare, dagstudier - Vamia

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning, närvårdare, dagstudier

Innehållet av studier:

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för arbeta med personer med funktionsnedsättning har färdigheter att klientcentrerat planera, genomföra och utvärdera vård, fostran och rehabilitering av klienter i olika åldrar med olika funktionshinder och från olika kulturer samt kan fungera som medlem av en multiprofessionell arbetsgrupp. De använder sig i sitt arbete av kunskapsbasen för handikappomsorg. De respekterar en funktionshindrad klients självbestämmanderätt, kan stöda hans/hennes delaktighet och identifiera sitt eget sätt att använda makt.

I utbildningen ingår närundervisning (dagtid), handledda självstudier, nätbaserad undervisning och inlärning på arbetsplatsen.

Utbildningen lämpar sig för närvårdare, som vill utöka sitt  kunnande och avlägga examen inom ett annat kompetensområde. Du kan ansöka till utbildningen även om du har avlagt enbart närvårdarens obligatoriska examensdelar.

Utbildningstid:

Utbildningen börjar 3.8.2020 och tar ca. ett år eller enligt personlig studieplan.

Ansökningstid:

Kontinuerlig ansökan

Plats:

Vamia, Krutkällarvägen 2, 65100, Vasa

Avgift:

Ingen studerandeavgift

Mera uppgifter om utbildningen ger

Lärare Anne Widemo, tel. 040 – 646 2330 eller e-post anne.widemo@vamia.fi

Om det uppstår problem vid ifyllandet av ansökningsblanketten, kontakta studiehandledaren Claus Norrgrann tel. 040 – 685 5471 eller claus.norrgrann@vamia.fi

Font storlek
Kontrast