Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare, dagstudier - Vamia

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare, dagstudier

Av närvårdaren krävs goda interaktions- och samarbetsfärdigheter, empati, noggrannhet, samt respekt för klienterna och deras värderingar. Närvårdaren arbetar med barn, vuxna och äldre i olika livssituationer och omgivningar. Närvårdaren kan arbeta inom t.ex. dagvård, (skola), hemvård, äldreomsorg, mental- och missbrukarvård samt handikappomsorg.

Att arbeta som närvårdare kräver god hälsa och lämplighet för branschen. Vamia beaktar SORA-lagstiftningens bestämmelser angående kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga för personer som avlägger grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Studerande bör uppvisa ett utdrag ur straffregistret då hon gör sin inlärning på arbetsplatsen bland minderåriga/barn och unga

Examen består av två obligatoriska examensdelar, gemensamma examensdelar, ett kompetensområde samt en valbar examensdel. Kompetensområdet väljs efter de obligatoriska examensdelarna.

I utbildningen ingår närundervisning, handledda självstudier, nätbaserad undervisning och inlärning på arbetsplatser.

Utbildningstid

Utbildningstiden är 1,5 – 2 år eller enligt personlig studieplan.

Ansökningstid

Kontinuerlig ansökan. Lämplighetstest ordnas enligt överenskommelse.

Plats

Krutkällarvägen 2, 65100 VASA. 

Avgift

Ingen studerandeavgift

Examen kan också avläggas via läroavtal; kontakta Siv Björklund, Vamia Läroavtalstjänster, tfn 040 748 3476 siv.bjorklund@vamia.fi

Mera uppgifter om utbildningen ger

Claus Norrgrann, studiehandledare, tfn 040 685 5471 claus.norrgrann@vamia.fi

Om det uppstår problem vid ifyllandet av ansökningsblanketten, kontakta Claus Norrgrann. Vi tar kontakt med alla sökande och eftersom vi använder e-post, kom ihåg att fylla i din e-postadress

Font storlek
Kontrast