Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen, kosmetolog Kontinuerlig ansökan - Vamia

Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen, kosmetolog Kontinuerlig ansökan

Som kosmetolog får du planera och göra behandlingar för främst ansiktet samt för händer och fötter. Dessutom ingår en del undervisning i makeup. Att marknadsföra dina tjänster ingår som en naturlig del i studierna. Du behandlar människan från topp till tå och förebygger på det här viset olika sjukdomar och kosmetiska problem. Arbetet kräver renlighet, pålitlighet och förmåga att komma överens med olika slags människor i olika åldrar. Symptom på hudallergier och eksem förorsakade av irritation kan vara tecken på olämplighet för branschen.

Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen ger dig färdigheter att fungera som egenföretagare inom skönhetsbranschen, arbeta för ett annat företag eller vårdanstalt inom branschen eller på ett mångsektorielt företag.

Utbildningstid

Utbildningen pågår 2-3 år beroende på individuell studieplan. Längden av utbildningen påverkas bl.a. av tidigare kunnande eller tidigare studier.

Utbildningen kan påbörjas:

3.8.2020 (dagstudier)

Förutom de sist nämnda inledningstiderna kan utbildningen påbörjas enligt ett personligt plan som planerats tillsammans med den ansvarige läraren / studiehandledaren. Detta ifall du vill erlägga endast en examens delområde eller om du återupptar dina studier på nytt.

 Ansökningstiden

Utbildningen påbörjar            Ansökan upphör                       Lämplighets intervju

 3.8.2020                                     31.12.2020                             Enligt överenskommelse

 Du kan ansöka till utbildningen när som helst via kontinuerliga ansökan. Den ansvarige läraren eller studiehandledaren kontaktar dig för intervju.

Innehållet av utbildningen

Studierna består av yrkesinriktade (145 kp) och gemensamma ämnen (35 kp). Examen kan även erläggas som dubbelexamen dvs. du erlägger både yrkes- och studentexamen. Examen ger dig behörighet till vidarestudier till yrkeshögskolan eller universitet.

 Förverkligande av utbildningenUtbildningen gör dagtid. I examensutbildningen ingår närundervisning, handledda studier, nätbaserad undervisning och utbildning på arbetsplatsen. Utbildningsanordnaren har en egen hår- och skönhetssalong, samt en kosmetikaffär, Studio Parcos.

Examen kan även erläggas via läroavtal.

Inträdeskrav

Grundexamen: https://vamia.fi/sv/hakijoille/ammatillinen-perustutkinto/

Till utbildningen kan man söka med ett avgångsbetyg från grundskolan eller studentexamen. Utbildningen kräver goda färdigheter i svenska språket. Ifall ditt modersmål inte är svenska, får du en kallelse till ett språkprov. Språkkravet är av nivå A.2.2.

Tilläggsinformation

Studiehandledare Claus Norrgrann tel. 040 – 6855 471 eller claus.norrgrann@vamia.fiI läroavtalsärenden utbildningsplanerare Mia Malmsten tel. 040 – 485 8088 eller mia.malmsten@vamia.fi

Font storlek
Kontrast