Sähkö-, automaatio-, ICT- ja elektroniikka-alojen täydennyskoulutus, Oy EduVamia Ab - Vamia

Sähkö-, automaatio-, ICT- ja elektroniikka-alojen täydennyskoulutus, Oy EduVamia Ab

Sähkö-, automaatio-, ICT- ja elektroniikka-alojen täydennyskoulutukset (nro 684359)

 

Kuvaus

Koulutuksen tarkoituksena on päivittää ja kehittää sähkö-, automaatio-, ICT- tai elektroniikka-alan osaamista ja työllistyä alan tehtäviin.
Koulutus sopii alalla jo työskennelleille tai alaa opiskelleille, mutta myös muille sähköalasta kiinnostuneille. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tutustua alaan, hankkia tarvittavaa perusosaamista sekä sen jälkeen jatkaa soveltuvassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Täydennyskoulutus ei suoraan johda tutkintoon, mutta tutkintojen tai niiden osien suorittaminen on mahdollista jatko-opintoina.
Koulutuksen pituus voi vaihdella kymmenestä päivästä useisiin kuukausiin. Koulutuksen sisältö, laajuus ja aikataulu suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa.

Lisätiedot

KOULUTUKSEN KUVAUS:
Henkilökohtainen opintosuunnitelma tehdään yhdessä opiskelijan kanssa aina ennen koulutuksen aloitusta vastuukouluttajan ja tarvittaessa opinto-ohjaajan kanssa. Koulutus on monimuotoista, jolloin lähiopetusta voidaan järjestää sekä päivisin että iltaisin. Koulutuksen aikana on mahdollisuus myös työpaikoilla tapahtuvaan harjoitteluun.

ESIMERKKEJÄ TARJOLLA OLEVISTA SISÄLLÖISTÄ:

KORTTI- JA PÄTEVÖITYMISKOULUTUKSET:
– Ensiapu EA1, Sähkötyöturvallisuus SFS6002, Työturvallisuuskortti, Tulityökortti, Tieturva 1
– Uusimmat sähköturvallisuusmääräykset (S3, S2 ja S1).
                 – Mahdollisuus suorittaa sähköturvallisuustutkinto

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN SEKÄ ELEKTRONIIKAN PERUSOSAAMINEN:
– Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet
– Alan työkalujen ja mittareiden käyttö
– Tekninen piirustus ja piirustustenluku
– Perusvalaistuskytkennät
– Sähkömittaukset

SÄHKÖ-, AUTOMAATIO- JA ICT-ASENNUKSET:
– Putkitus-, johdotus- ja kalustustyöt
– Jakokeskusasennukset
– Käyttöönottotarkastukset
– Sähkömoottori- rele- ja logiikkaohjausasennukset
– Hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennukset
– Tietokone- ja tietoliikenneasennukset

SÄHKÖ- JA ENERGIATEKNIIKKA:
– Lämmitysjärjestelmäasennukset
– Kiinteistöjen sähköasennustyöt
– Työmaatoiminnot

AUTOMAATIOTEKNIIKKA:
– Kappaletavara-automaatio: logiikkaohjaukset ja -ohjelmointi, robotiikka
– Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät; KNX, murto- ja paloilmoitinasennukset, antennijärjestelmät, valokuidut

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kotisivuilta www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä hakemuslomakkeella verkkopankkitunnuksien avulla. Täytä hakemus huolellisesti perusteluineen (lomakkeessa kohta: Tarkemmat perustelut).

HAKEMINEN:
Jätä hakemus tiedot -välilehdellä olevasta hakupainikkeesta (’Hae tähän koulutukseen’). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa henkilökohtaisesti ennen hakuajan päättymistä.

Hakijoille pidetään haastatteluja noin kolmen viikon välein Pohjamaan työ- ja elinkeinotoimistossa Vaasan toimipisteessä. Kutsut haastateltaville lähetetään tekstiviestillä.

Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa
www.te-palvelut.fi -> Asioi verkossa -> Työvoimakoulutus – Koulutushakemusteni tilanne.

LISÄTIETOJA:
Vastuukouluttaja Matti Kunnari, puh 0400 862773 tai matti.kunnari@vamia.fi

Opinto-ohjaaja Eveliina Halla-aho, puh 040 170 9330 tai eveliina.halla-aho@vamia.fi

Kun haluat neuvontaa opiskeluun liittyvistä asioista, opintojen rahoituksesta sekä tietoa eri ammateista ja niihin johtavista koulutuksista:
KOULUTUSNEUVONTA – tietoa koulutusmahdollisuuksista, työvoimakoulutuksesta, opintojen rahoituksesta ma-pe klo 9-16.15
Palvelut matkapuhelimesta soitettaessa (operaattorimaksu): 0295 020 702
koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
http://www.te-palvelut.fi > Näin asioit kanssamme > TE-puhelinpalvelut
http://www.facebook.com/Koulutusneuvonta
http://www.youtube.com/user/Koulutusneuvonta
http://suotuisasuunta.blogspot.fi

Font storlek
Kontrast