Sök till utbildning

  • Vid Vamia kan du avlägga en yrkesinriktad grundexamen, yrkes- eller specialyrkesexamen
  • Du kan också komplettera ditt kunnande genom att avlägga en delexamen
  • Läs mer om dina möjligheter att studera med ett läroavtal
  • Behöver du hjälp med att välja utbildning, kontakta VamiaGuide.

Fortbildning, tillståndsutbildning och kortutbildning

  • Du kan fortbilda dig med en skräddarsydd utbildning för en bestämd arbetsbransch. Dessa utbildningar verkställs i huvudsak som arbetskraftsutbildningar.
  • Du kan avlägga nödvändiga kort, certifikat och tillstånd hos oss som behövs i arbetslivet och hobbyverksamhet.

Vi ordnar också företagsspecifika utbildningar. Tilläggsuppgifter: Jukka-Pekka Suoraniemi, tel. 040 727 8898.

Läroavtal

Utbildning

Utbildningens tidpunkt

Ansökan avslutas

Ansökan till läroavtalsutbildning 01.01.2021 – 31.12.2022 31.12.2022 Sök!

Rengöringsservice

Utbildning

Utbildningens tidpunkt

Ansökan avslutas

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto 29.08.2022 – 31.12.2023 21.08.2022 Sök!
Yrkesexamen inom Rengöring- och fastighetsservicebranschen, ANSTALTSVÅRDARE eller LOKALVÅRDARE 18.08.2021 – 28.02.2023 07.08.2022 Sök!

Öppen ansökan

Utbildning

Utbildningens tidpunkt

Ansökan avslutas

Öppen ansökan till utbildning 01.02.2022 – 31.12.2023 31.12.2023 Sök!

Företagsekonomi

Utbildning

Utbildningens tidpunkt

Ansökan avslutas

Grundexamen i affärsverksamhet, merkonom, dagstudier, börjar 2.8.2022 02.08.2022 – 30.05.2025 16.09.2022 Sök!
Grundexamen i affärsverksamhet, merkonom, flerformsutbildning 01.09.2022 – 20.12.2024 31.12.2022 Sök!
Yrkesexamen i affärsverksamhet, Kompetensområde för ekonomiförvaltning 01.09.2022 – 31.05.2024 21.08.2022 Sök!

Programutvecklare

Utbildning

Utbildningens tidpunkt

Ansökan avslutas

Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik, programutvecklare, studier på dagtid 02.08.2022 – 30.05.2025 07.10.2022 Sök!

Kommunikation

Utbildning

Utbildningens tidpunkt

Ansökan avslutas

Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning, utövare av medietjänster, dagstudier 02.08.2022 – 30.05.2025 07.10.2022 Sök!

Restaurang- och cateringbranschen

Utbildning

Utbildningens tidpunkt

Ansökan avslutas

Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, utbildning på dagtid 02.08.2022 – 30.05.2025 31.05.2022 Sök!

Säkerhetsbranschen

Utbildning

Utbildningens tidpunkt

Ansökan avslutas

Grundexamen inom säkerhetsbranschen, säkerhetsvakt – dagundervisning 02.08.2022 – 30.05.2025 31.10.2022 Sök!

El och automation

Utbildning

Utbildningens tidpunkt

Ansökan avslutas

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, tietoverkkoasentaja – päiväkoulutus 02.08.2022 – 30.05.2025 08.08.2022 Sök!

Korta utbildningar

Utbildning

Utbildningens tidpunkt

Ansökan avslutas

Alkoholilainsäädännön tuntemus 24.08.2022 – 24.08.2022 17.08.2022 Sök!
Alkoholilainsäädännön tuntemus 21.09.2022 – 21.09.2022 14.09.2022 Sök!
Alkoholilainsäädännön tuntemus 26.10.2022 – 26.10.2022 19.10.2022 Sök!
Alkoholilainsäädännön tuntemus 23.11.2022 – 23.11.2022 16.11.2022 Sök!
Alkoholilainsäädännön tuntemus 14.12.2022 – 14.12.2022 07.12.2022 Sök!
Arbete med spänning i elanläggningar under 1 kV 13.09.2022 – 13.09.2022 06.09.2022 Sök!
Arbete med spänning i elanläggningar under 1 kV 11.10.2022 – 11.10.2022 04.10.2022 Sök!
Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab 06.06.2022 – 06.06.2022 30.05.2022 Sök!
Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab 15.08.2022 – 15.08.2022 08.08.2022 Sök!
Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab 12.09.2022 – 12.09.2022 05.09.2022 Sök!
Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab 10.10.2022 – 10.10.2022 03.10.2022 Sök!
Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab 14.11.2022 – 14.11.2022 07.11.2022 Sök!
Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab 12.12.2022 – 12.12.2022 05.12.2022 Sök!