Kontinuerlig ansökan

Fortbildning, tillståndsutbildning och kortutbildning

  • Du kan fortbilda dig med en skräddarsydd utbildning för en bestämd arbetsbransch. Dessa utbildningar verkställs i huvudsak som arbetskraftsutbildningar.
  • Du kan avlägga nödvändiga kort, certifikat och tillstånd hos oss som behövs i arbetslivet och hobbyverksamhet.

Vi ordnar också företagsspecifika utbildningar. Tilläggsuppgifter: Jukka-Pekka Suoraniemi, tel. 040 727 8898.

Öppen ansökan

Läroavtal

Affärsverksamhet

Korta utbildningar

Utbildning

Utbildningens tidpunkt

Sökning slutas

Hygieniaosaamistesti, Oy EduVamia Ab 13.2.2023 6.2.2023
Hygieniaosaamistesti, Oy EduVamia Ab 13.3.2023 6.3.2023
Hygieniaosaamistesti, Oy EduVamia Ab 17.4.2023 10.4.2023
Hygieniaosaamistesti, Oy EduVamia Ab 15.5.2023 8.5.2023
Hygieniaosaamistesti, Oy EduVamia Ab 12.6.2023 5.6.2023
Serveringspass 22.2.2023 15.2.2023
Serveringspass 22.3.2023 15.3.2023
Serveringspass 19.4.2023 12.4.2023
Serveringspass 24.5.2023 17.5.2023

Arbetsplatshandledare