Kontinuerlig ansökan

Fortbildning, tillståndsutbildning och kortutbildning

  • Du kan fortbilda dig med en skräddarsydd utbildning för en bestämd arbetsbransch. Dessa utbildningar verkställs i huvudsak som arbetskraftsutbildningar.
  • Du kan avlägga nödvändiga kort, certifikat och tillstånd hos oss som behövs i arbetslivet och hobbyverksamhet.

Vi ordnar också företagsspecifika utbildningar. Tilläggsuppgifter: Jukka-Pekka Suoraniemi, tel. 040 727 8898.

Öppen ansökan

Läroavtal

Affärsverksamhet

Hår- och skönhet

Informations- och kommunikationsteknik

Mediebranschen och visuell framställning

Säkerhet

Korta utbildningar

Utbildning

Utbildningens tidpunkt

Ansökan avslutas

Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab 14.11.2022 7.11.2022
Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab 12.12.2022 5.12.2022