Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare, kompetensområden, dagstudier

Som närvårdare arbetar du med barn, vuxna och äldre i olika livssituationer och omgivningar.

 

Utbildningen lämpar sig för närvårdare, som vill utöka sitt kunnande och avlägga examen inom ett annat kompetensområde. Du kan ansöka till utbildningen även om du har avlagt enbart närvårdarens obligatoriska examensdelar.

 

Utbildningstiden

Utbildningen börjar 3.8.2022 och tar ca. ett år eller enligt personlig studieplan.

 

Du kan välja mellan dessa kompetensområden

  • Kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre
  • Kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga

 

I utbildningen ingår närundervisning, handledda självstudier, nätbaserad undervisning och inlärning på arbetsplatsen.

 

 

Mera uppgifter om utbildningen ger

Studiehandledare Riitta Eskola, te. 040 – 744 5156, fornanm.efternamn@vamia.fi

 

Om det uppstår problem vid ifyllandet av ansökningsblanketten, kontakta studiehandledaren Riitta Eskola