Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare, dagstudier

Som närvårdare arbetar du med barn, vuxna och äldre i olika livssituationer och omgivningar. Du kan arbeta inom t.ex. dagvård, hemvård, äldreomsorg, mental- och missbrukarvård samt handikappomsorg.

Utbildningstiden

Utbildningens längd är i genomsnitt 2 år beroende på den personliga planen.  Till exempel tidigare förvärvat kunnande och tidigare studier påverkar utbildningens längd. Utbildningen kan påbörjas vid följande tidpunkter:

2.8.2022

Ansökningstiden

Till utbildningen har man kontinuerlig ansökan, så du kan lämna in din ansökan när som helst. Man kan påbörja utbildningen även genom att utarbeta en personlig utvecklingsplan med din studiehandledare / lärare ifall du återupptar dina studier från förr.

Innehållet av utbildningen

Omfattningen av grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen är 180 kompetenspoäng. Examen består av två obligatoriska examensdelar, gemensamma examensdelar, ett kompetensområde samt en valbar examensdel. Kompetensområdet väljs efter de obligatoriska examensdelarna.

Förverkligande av utbildningen

 I utbildningen ingår närundervisning dagtid (må-fr), handledda självstudier, nätbaserad undervisning och utbildning på arbetsplatserna. Utbildningen kan även avläggas via läroavtal.

Avgift

Ingen studerandeavgift

Plats

Utbildningen sker på Krutkällarvägen 2, 65100 VASA

Inträdeskrav

Att arbeta som närvårdare kräver god hälsa och lämplighet för branschen. Ett lämplighetsprov arrangeras för de sökande. Utbildningsanordnaren beaktar SORA-lagstiftningens bestämmelser angående kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga för personer som avlägger grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Studerande bör uppvisa ett utdrag ur straffregistret då hen gör sin inlärning på arbetsplatsen bland minderåriga/ barn och unga.

Språkkravet är av nivå B1.1.

Examen kan också avläggas via läroavtal; kontakta Siv Björklund, Vamia Läroavtalstjänster, Tfn 040 – 748 3476 siv.bjorklund@vamia.fi

Mera uppgifter om utbildningen ger

Riitta Eskola, studiehandledare, tfn 040 744 5156 riitta.eskola@vamia.fi

Om det uppstår problem vid ifyllandet av ansökningsblanketten, kontakta Riitta Eskola. Vi tar kontakt med alla sökande och eftersom vi använder e-post, kom ihåg att fylla i din e-postadress!