Alkoholilainsäädännön tuntemus

Utbildningens tid

21.9.2022

Ansökningstid

utgår 14.9.2022

Beskrivning av utbildning

Serveringspass (på finska, svenska eller engelska)

Testtillfället arrangeras vid Vamia, Krutkällarvägen 4, 65100 VASA. Testet startar kl. 15.00 och det hålls på tredje våningen.

Deltagandet förutsätter förhandsanmälan. Vid testtillfället bör identiteten intygas.

Utbildningsmaterial finns på nätet www.valvira.fi; Servering av alkoholdrycker

Utbildningens längd

1 timme

Pris

58 € (inkluderar OMS 24 %), priset inkluderar också certifikat för godkänd test.

Tillägssinformation:

Mattjänster

utbildare Eva Blomberg, tfn 040 685 5494, eva.blomberg@vamia.fi

studiesekreterare , Patricia Riipi, tfn 040 199 6139, patricia.riipi@vamia.fi

Vi använder e-post som kommunikationsmedel, var vänlig och fyll i din e-post på blanketten!

Vi förbehåller oss rätten att annullera skolningen ifall deltagarantalet är för litet.

Avbokningsregler

Ifall man inte återkallar anmält deltagande minst 2 dygn före testtillfället, uppbärs hela testavgiften: vamiaopintosihteerit@vamia.fi eller tfn 040 199 6139