Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab

Utbildningens tid

10.10.2022

Ansökningstid

utgår 3.10.2022

Utbildningens längd

1 timme

Målgrupp

Personer som behöver ett hygienkompetenscertifikat

Beskrivning av utbildning

Uppgifter om hygienkompetenstesten:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/hygienpass/

Testtillfället hålls vid Vamia, Krutkällarvägen 4, 65100 VASA. Testen hålls i Auditorio. Testen startar kl. 15.00. Deltagandet förutsätter förhandsanmälan. Vid testtillfället bör identiteten intygas.

Målsättning

Genomföra en hygienkompetenstest (på finska, svenska eller engelska)

Pris

58 euro, inkluderar OMS 24%

Tilläggsinformation

Rengöringstjänster

utbildare Salme Mänty tfn 040 486 0353 salme.manty(a)vamia.fi

studiesekreterare Juho Hernesaho tfn 040 168 5426, juho.hernesaho(a)edu.vaasa.fi

Vi använder e-post som kommunikationsmedel, var vänlig och fyll i din e-post på blanketten!

Vi förbehåller oss rätten att annullera skolningen ifall deltagarantalet är för litet.

Avbokningsregler

Ifall man inte återkallar anmält deltagande minst 2 dygn före testtillfället, uppbärs hela testavgiften: vamiaopintosihteerit@vamia.fi eller tfn 040 197 9245