Ansökan till läroavtalsutbildning

Ansökningstid  Nonstop ansökan

Beskrivning av utbildningen

Läroavtalet grundar sig alltid på ett arbetsavtal eller på den studerandes företagande. Här https://vamia.fi/sv/laroavtal/  kan du se vad annat en läroavtalsutbildning förutsätter.

I ansökan fyller du i dina egna uppgifter så noggrant som möjligt och också kontaktuppgifterna till din (kommande) arbetsgivare. Om du är företagare fyller du i stället för arbetsgivarens uppgifter i mentorföretagets uppgifter. Skriv namnet på den examen du ska avlägga (eller den utbildning du ska gå) i fältet ”Tilläggsuppgifter”!  Om du redan kontaktaktat läroavtalstjänsterna skriv också kontaktpersonens namn.