Vård och bemötande av personer med minnessjukdom, Oy EduVamia Ab

Beskrivning av utbildningsdagen

Under utbildningsdagen får vi mera kunskap om hjärnhälsa samt tecken på begynnande minnessjukdom. Vi får höra vad en minnesskötare gör samt vilken vård det finns för minnessjukdomar. Vi går igenom olika beteendestörningar vid minnessjukdomar samt hur man kan bemöta och vårda personer med dessa symptom. Vi får också lära oss mera om kommunikation och interaktion med personer med minnessjukdom.  Utbildningen passar för studerande, vårdare inom social- och hälsovårdsbranschen samt närstående till personer med minnesjukdom och övriga intresserade.

Innehåll

  • Hjärnhälsa, tecken på minnessjukdom
  • Läkemedel vid minnessjukdomar
  • Beteendestörningar vid minnessjukdom
  • Kommunikation och interaktion vid minnessjukdom

 

Utbildningstid

13.10.2022

klockan 8.30-15.45

Anmälningstid

Anmälningstiden slutar 6.10.2022

Plats

Vamia, Krutkällarvägen 2, A22 auditoriet i Parcos aulan

Utbildare

Geriatriker Gudrun Särs

Professor i nordiska språk Camilla Lindholm, Tammerfors universitet

Minnesskötare, Silviasjuksköterska Gerd Viklund, Korsholm, Österbottens Välfärdsområde

Lektor Magdalena Vähäkangas, Vamia

Pris

155 € (moms 0 %) / deltagare, 192,20 € (inkl moms 24 %)

Annulleringsvillkor

Om du inte kan delta i utbildningen, vänligen meddela senast sista anmälningsdagen till juho.hernesaho@edu.vaasa.fi . I övriga fall fakturerar vi deltagaravgiften.

Plats

Vamia, Krutkällarvägen 2-4, Vasa. Närmare information om utbildningssutrymmena fås i samband med inbjudan.

Tilläggsinformation

All kommunikation sker via e-post, så kom ihåg att fylla i din e-postadress på anmälningsblanketten!

På grund av COVID-19 pandemin är det viktigt att uppmärksamma att man inte får delta i närundervisningen om man har flunssasymptom eller är sjuk.

Offerter för grupper

Vi ordnar också företagsspecifika utbildningar enligt överenskommelse. Offertbegäran: verkställande direktör Pia Finne, tfn 040 777 0958, pia.finne@edu.vaasa.fi