Yrkesinriktad grundexamen

En grundexamen är avsedd för dig som

  • inleder dina första yrkesstudier
  • vill in på en ny bransch. Avläggande av en grundexamen förutsätter inte tidigare arbetserfarenhet.

En grundexamen vid Vamia kan avläggas på läroanstalten, som fristående examen eller som läroavtalsutbildning. Om du studerar på läroanstalten, kan du välja dags- eller kvällsbetonad utbildning enligt egna behov. Du kan även skaffa dig kompetens i arbetslivet, exempelvis på din egen arbetsplats eller genom inlärning i arbetet. En grundexamen ger övergripande basfärdigheter för olika uppgifter inom branschen som du väljer samt allmän behörighet för fortsatta studier.

Du kan visa dina yrkesfärdigheter direkt vid ett examenstillfälle om du har verkat länge i ett yrke, varvid du har bred och mångsidig arbetserfarenhet, eller om du har skaffat din kompetens på något annat sätt.

Läs broschyr om Vamias aktuella svenska utbildningar

 

Examen