Sök till utlandsbyte!

Är du intresserad av utlandsutbyte?

Som studerande i Vamia har du möjlighet att skaffa dig internationell erfarenhet i utlandet eller i hemlandet. Du kan t.ex utföra studier som hör till examen eller utbildning på arbetsplatsen även i utländska läroverk och på arbetsplatser eller genom att delta i många olika internationella verksamheter och händelse här i Vasa. Den utländska destinationen kan du skaffa dig själv eller utnyttja Vamias samarbetspartners. Alla utbildningsprogram i Vamia erbjuder en möjlighet till utlandsutbyte och internationell erfarenhet.

Från Vamia åker årligen ca 100 studerande i utbyte utomlands. Vamia har samarbetsskolor och partners i nästan 20 länder i Europa, Asien och Afrika.

Studier eller inlärning på arbetplatsen utomlands ger mervärde till yrkesexamen på många sätt.

 • ökar självförtroendet att klara sig olika arbetskulturer
 • möjlighet att lära sig nytt
 • livslånga vänskapsband utomlands
 • dina sociala kunskaper blir bättre
 • dina språkkunskaper förstärks
 • du hittar nya karriärmöjligheter i andra länder
 • du får ett trumfkort för framtida arbetssökning

Innehållet i utbytet

 • Inlärning/studier på arbetsplatsen 2 veckor- 6 månader. Under din utlandsvistelse på arbetsplats och/eller läroverk får du inlärning inom din egen bransch och examen
 • Vi förbereder dig innan du far och ger dig guidning och stöd under hela utbytesperioden. Innan avresan deltar du i förberedelser där du får kunskap om destinationslandet, mötet med den främmande kulturen, säkerheten, sånt som gäller hälsan samt språkträning. På utbytesdestinationen har du en egen handledare och/eller kontaktperson som tar hand om dig både på arbetsplatsen och efter arbetet, ifall du behöver hjälp och handledning.
 • Din erlagda examensperiod och kunnandet identifieras och erkänns som en del av din examen. Kom överens med din handledare om målen med utbytet och om identifieringen och erkännandet av perioden.
 • Utlandsperioden förlänger inte dina studier.
 • Det är också möjligt att utföra yrkesprov utomlands.

Urvalsprinciper för utlandsutbytet:

 • du har helst genomfört första årets studier och du har redan lite tidigare erfarenhet av att verka på en arbetsplats.
 • dina studier har gått bra
 • du är samarbetsvillig, öppen och flexibel
 • tillräcklig kunskap i engelska eller destinationslandets språk
 • du kan representera VAMIA och Finland utomlands
 • ditt hälsotillstånd är gott

Läs mera om valkriterierna 

Väcktes ditt intresse? Såhär söker du:

 • Diskutera med din ansvariga lärare eller studiehandledare om dina möjligheter att åka utomlands för inlärning i arbete/studier.
 • Fyll i en europeisk CV och en ansökan om utlandsutbyte
 • Tag kontakt med den egna enhetens  internationella koordinator för närmare information om olika möjligheter och finansiering.
 • Vamia har fortlöpande ansökning till utlandsutbyte.
 • Man kan också ansöka om utlandsutbyte via Vamia efter det att man fått examen. Tag kontakt med den internationella koordinatorn eller Vamia Guide, Krutkällargatan 2.

Här hittar du ansökningsblanketten för utlandsutbyte

Vem betalar?

Vistelserna finansieras i huvudsak via Utbildningsstyrelsens och EU:s finansieringsprogram (t.ex Erasmus+). Anslaget täcker i huvudsak resorna, boendet och levnadskostnaderna. Anslagets storlek bestäms av destinationen och längden på resan. Det är ändå bra att reservera egna pengar för utbytesperioden. Det är ju roligt att under fritiden göra utflykter, inköp och bekanta sig med den lokala kulturen.

Studieresan till Bilbao, Spanien 2022

Kontakt

Nina Korpela

Tel. +358 40 764 7516

fornamn.efternamn@vamia.fi

Hansa kampus, Krutkällarvägen 2-4, 65100, Vasa, Finland

 • Turismbranschen
 • Restaurang- och cateringbranschen
 • Rengöringsbranschen
 • Social- ja hälsovårdsbranschen
 • Hår- och skönhetsbranschen
 • Ekonomi- och affärsverksamhet
 • Media-branschen
 • Informations- och kommunikationsteknik
 • Säkerhetsbranschen

Matias Mäkelä

Tel. +358 40 648 3132

fornamn.efternamn@vamia.fi

Sampo kampus, Smesbyvägen 16, 65100, Vasa, Finland

 • Tekniska branscherna
 • Beklädnadsbranschen