Greenovet projektet söker en exstern expert för kvalitetsbedömning

GREENOVET (1.11.2020-31.10.2024) är ett Erasmus+ projekt, som främjar utvecklingen av den europeiska yrkesutbildningens (VET) kompetenscenter (Centres of Vocational Excellence, CoVE) inom grön innovation på olika håll i Europa. Dessa möjliggör till sin del en innovativ, inklusiv och hållbar ekonomi. Projekt partner i Vasa regionen är Vamia, Vasa universitet, yrkeshögskolan Novia och Merinova.

Vi söker en extern expert som vill bedöma kvalitet av projektets förverkligande och resultat i Vasa regionen under projektet. Mera information om uppgiften på LinkedIn-sidan.

Projekt koordinator i Vamia: Anna-Miia Suihkonen | +358 40 485 7624 | anna-miia.suihkonen(at)vamia.fi

Mera information om projekt här: www.greenovet.eu