Finansiering av studierna

Vilket finansieringsalternativ som är det bästa för att finansiera dina studier beror på din egen situation:

  • Om du är under 25 år så är det lämpligaste alternativet vanligen Fpa:s studiestöd, till vilket hör studiepenning och statsgaranti för studielån.
    • Mer information om studiestödet på Fpa:s webbplats
  • Om du är över 25 år och arbetslös arbetssökande och har kommit för att studera på frivillig basis så kan du ha möjlighet att studera också med arbetslöshetsförmån
    • I det här fallet ska du kontakta TE-tjänsterna och ta reda på deras syn på saken.
    • Du kan få rätt att studera 24 månader, dvs. 2 år, med arbetslöshetsförmån