European Pathway – a Gateway to work (EPaG)

MÅLGRUPP: Yrkesstuderande av sekundärutbildningen samt lärare, arbetslivet

VARAKTIGHET: 1.8.2017 – 30.4.2019

PROJEKTANSVARIG HOS VAMIA: Katarina Sandbacka

PARTNERS:
Koordinator: Kainuu Ammattiopisto

Partner: Ammattiopisto Luovi, Raahen ammattiopisto, Ammattiopisto SAMIedu, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Omnia, Education and Mobility, Spain, The Placement Factory, The United Kingdom

FINANSIERING: European commission; ErasmusPro

KONTAKT: Katarina Sandbacka, tel. +358 40 711 7070, katarina.sandbacka(a)vamia.fi

PROJEKTBESKRIVNING: European Pathway – Gateway to work (EPaG) är ett pilotprojekt som består av sju yrkesläroverk och deras internationella samarbetspartners. Målet är att testa och utveckla en långvarig mobilitet i yrkesutbildningen (6-12 månader) för dem i lärlingsavtal, och som slutligt mål ge unga lärlingsskolningar möjlighet att utveckla sina färdigheter, förbättra deras arbetsmöjligheter och på samma gång stärka deras europeiska nationalitet.

En mer en 6 månader lång studieperiod erbjuder det största tilläggsvärdet för utvecklingen av yrkesmässiga, privata och sociala färdigheter. Mobiliteten ger mervärde åt både företagen och studeranden. Även om en kortvarig praktik (under 6 månader) hjälper att förbättra personliga och sociala färdigheter, förbättrar längre praktikperioder avsevärt det yrkesmässiga kunnandet och möjligheter att få arbete och vara arbetsgivaren till nytta.