Entrepreneurial Competences in Vocational Educational Training

MÅLGRUPP: Lärare i social och hälsovård hos Vamia

PROJEKTETS VARAKTIGHET: 1.9.2017-30.5.2020

PARTNERS:
SOSU ZBC, Ringsted, Denmark – lead partner
SBIE, Athens, Greece
HBO IC DIEN VZW, Roeselare, Belgium
Vamia, Vaasa, Finland
BS Syke EUROPASCHULE, Syke, Germany
ROC West-Brabrant, Ettenleur, Holland
CIFP MEKA LHII, Elgoibar, Spain
The administration of Gymnasie & Vuxenutbilding, Kungsbacka, Sweden

FINANSIERING: Erasmus+ K2

MERA INFORMATION: https://www.facebook.com/groups/1540965615959912/

KONTAKTUPPGIFTER/ PROJEKTANSVARIGA HOS VAMIA: Katarina Sandbacka,
tel. +358 40 711 7070, fornamn.efternamn@vamia.fi

PROJEKTBESKRIVNING: Projektets allmänna mål är att förmedla kunskap och erfarenhet mellan partnerorganisationer i ämnen som välbefinnandeteknologi och innovation. Välbefinnandeteknologin är en starkt växande bransch på Europeisk nivå och med den har man möjlighet att behandla somliga gemensamma utmaningar, när den åldrande växande belastningen ökar, och samtidigt finns det många gemensamma utmaningar med att ta in ny teknologi på arbetsplatsen. Det ställer stora krav på att utbildningen bör vara aktuell hos läroverket som utbildar arbetstagare i social- och hälsovård, såväl innehållet som de didaktiska delarna.

Till projektet hör 5 undervisningar, för lärare och andra berörda intressenter i partnerläroverken, som anordnas i Nederländerna, Finland, Belgien, Sverige, Spanien och Danmark.

I projektet utvecklas även två gemensamma inlärningsenheter för att anpassa välståndsteknologin som är menad att innefattas i ECVET-systemets fastställda enheter, för utbytesstuderanden som är i Erasmus + på praktik utomlands. Meningen med detta är att försäkra att utbytestuderaden har möjlighet att stärka sina kunskaper i välståndsteknologin utomlands under praktiktiden och att inspirera andra europeiska läroverk att utveckla sin egen utbildning till att anpassa sig till välståndsteknologin och innovationen.