De första studerandena med examensbenämningen vårdare i livets slutskede, blev utexaminerade

På Vamia blev de första studerandena inom Vanhustyön erikoisammattitutkinto och Specialyrkesexamen i äldreomsorg färdiga, och de får efter utexamineringen använda benämningen vårdare i livets slutskede.  

Utbildningen för specialyrkesexamen i äldreomsorg har pågått 1,5–2 år.  Studerandena har under studierna arbetat bland äldre (inom hemvården, på avdelning eller serviceboendeenheter), personer med minnessjukdom och personer i livets slutskede.

Katriina Leinonen är en av dem som blir färdiga.  Hon inledde studierna, när det på arbetsplatsen gavs möjlighet åt alla vårdare att delta i utbildningen för examensdelen vårdarbete i livets slutskede.  Under utbildningen berättade läraren Merja Soldán att om man så önskar kan man fortsätta studierna till specialyrkesexamen, vilken leder till att man får benämningen vårdare i livets slutskede.

– Jag blev inspirerad av det och ansökte om att fortsätta. Jag avlade utöver kompetensområdesstudierna i vårdarbete i livets slutskede ännu bland annat läkemedelsräkning, så att jag kunde fortsätta studierna i samma takt som de andra.

Det har varit jätteroligt att studera.  Jag har lärt mig mycket nytt och fått dela erfarenheter med andra vårdare.

Tidigare har man på Vamia av specialyrkesexamen kunnat studera bara examensdelen vård i livet slutskede.  Till den nya helheten för specialyrkesexamen hör fyra kompetensområden; servicehandledning för äldre, stöd till personer med minnesstörning eller minnessjukdom, handledning för äldre samt vård i livets slutskede.  Varje kompetensområde består av obligatoriska och valfria examensdelar.

Katriina uppmuntrar till att börja studera, om man är intresserad av att öka sin kompetens och förbättra yrkesskickligheten:

– Det lönar sig nog att börja studera. Under utbildningen lär man sig mycket nytt och får dela erfarenheter och yrkeskunskaper med andra studerande.