Digitop

Stödande av inlärning på arbetsplatsen med digitala lösningar

 

LÄNGD: 1.1.2016 – 31.12.2017

FINANSIÄR: Undervisnings- och kulturministeriet

PROJEKTANSVARIG: Heidi Mannström, heidi.mannström@vamia.fi,  040 584 8083

NÄTVERK: Vamia (koordinator), Kpedu, Optima, Lao, Lappia, Sedu, YA

MÅL: Det centrala syftet är att stöda och handleda studerande som är under 25 år och som inte har någon examen efter grundskolan, i inlärningen på en arbetsplats med hjälp av digitala redskap som är kopplade till pedagogiska verksamhetsmodeller. Detta berör unga, vuxna och läroavtalsstuderande.

GENOMFÖRANDE: Man söker digitala lösningar och startar pilotprojekt både före inlärning på arbetsplats, vid dess början, och under tiden för inlärningen, vid utvärdering och insamlande av feedback.