CORE, Matlagning för framtiden

MÅLGRUPP: De primära målgrupperna är studeranden och lärare I VET samt företagsrepresentanter for restaurang – och catering sektorn.

VARAKTIGHET: 28.12.2018 — 27.12.2020

PROJEKTANSVARIG HOS VAMIA: Katarina Sandbacka, Vamia

PARTNERS:

Koordination: Omnia, Finland

Partners: Vamia (Finland), Ikaslan Gipuzkoa (Spain), Institute of Technology Tralee ITT (Ireland), Tartu Vocational College TKHK (Estonia)

FINANSIERING: Erasmus+ KA3 (European Commission)

KONTAKTUPPGIFTER: Katarina Sandbacka, tel. +358 40 711 7070, katarina.sandbacka@vamia.fi

PROJEKTETS HEMSIDA: https://cookingforthefuture.net

PROJEKTETS FACEBOOK SIDA: https://www.facebook.com/Cookingforthefuture/

PROJEKTBESKRIVNING: I CORE-projektet koncentrerar vi oss på att förbättra befintliga studier genom att känna igen dem i partnerländerna, förbättra dem och få dem att svara mot den nya gemensamma utbildningsplanen. Projektets tyngdpunkt ligger i att förbättra färdigheternas och kunnandets synlighet och jämförbarhet mellan de olika EU-länderna..

Samtidigt förbättrar projektet utbildningens kvalitet med en kraftfull arbetsbaserande del, som också öppnar resurser för den öppna utbildningen och virituella, intenationella kontakter för kompetensen som kock. Målet är att förbättra studerandens internationella kunskaper och språkfärdighet. Samtidigt gagnar resultaten hela den europeiska restaurang branschen när en professionell kocks arbete känns igen, filmas och verkställs enligt Europeisk standard.

Projektet koncentreras på utvecklingen av en  360 ° virituell pilotversion, där kockens kunnande och alla utbildnings program /specialiteter öppnas. Kunskapsresultaten görs möjligast transparenta genom att använda  OER-metoden (t.ex. öppen signal) för behövliga kunskaper i yrket.