Botniaquality

PROJEKTET AVSLUTAS: 31.12.2016

PROJEKTETS FINANSIÄR: Utbildningsstyrelse

KONTAKTPERSON VID VAMIA: Hillevi Kivelä, tel. 040 549 7430, hillevi.kivela@vamia.fi

NÄTVERK: Optima (koordinator), Vasa yrkesinstitut, Folkhälsan Utbilding, Suupohjan KKY, VAKK, YA

PROJEKTETS MÅL (VYI): Att utveckla och befästa den interna auditeringsmodellen till att bli ledningens feedbackskanal. Att utveckla ett verktyg för att förankra processerna i läroanstaltens nuvarande vedertagna bruk. Resultatet är ett verktyg med vars hjälp man kan fastställa personalens kompetens och möjlighet att påverka. Att utveckla en riskanalys och utvecklingsplaner som en del av kvalitetskulturen.

RESULTAT: En auditeringsmodell, en verktygslåda med metoder för att förankra processerna, utvecklingsplaner som utarbetats på basen av riskanalyser.