Ansökan över studiesociala förmåner

Om du vill inte fylla i e-blanketten, kan du printa ut PDF här.

 • Visa fyllningsanvisningar
 • Uppgifter om studerande

 • I IBAN-form
  se instruktioner del 2
 • se instruktioner del 3. Lägga till mera fält med plus (+), ta bort onödiga fält med minus (-).
 • Kostnader

 • 15,00 € / dag / se anvisningar del 4
 • 32,00 € / dag / se anvisningar del 4
 • 8,00 € / dag / se anvisningar del 4
 • Resa med allmänna färdmedel, skicka resebiljetterna som epost bilaga.

 • Resa med egen bil. Ersättning utbetalas enligt billigaste färdsätt. Vamia Läroavstalstjänster utreder kostnaderna.

 • Andra info om kostnaderna
 • Fyllningsanvisningar

  1. Studerandens kontonummer i IBAN form måste alltid ifyllas. Vi sparar inte kontonummer av säkerhetsskäl.
  2. "Ja" betyder i allmänhet att den studerande inte fått lön under närstudiedagarna. "Nej" betyder i allmänhet att den studenrande fått lön eller deltagit i närstudierna på sin egen tid.
  3. Datum i formen dd.mm.åååå. Ange timmar ifall att längden är under 7 timmar
  4. Antal dagar man ansöker om ersättning för.
  5. Reseersättning utbetalas ifall enkelresa till teoriundervisningens plats är längre än 10 km. Reseersättningen med egen bil är fr.o.m. 1.1.2018 0,20€/km. Om undervisningen sker flera på varandra följande dagar, betalas reseersättning endast för en tur-returresa per teoriavsnitt.