Bästa möjliga handledning

PROJEKTET AVSLUTAS: 31.12.2016

PROJEKTETS FINANSIÄR:

KONTAKTPERSON VID VAMIA: Riitta Eskola, tel. 040 744 5156, riitta.eskola@vamia.fi

PROJEKTET VERKSTÄLLS AV: Optima (koordinator), Vasa yrkesinstitut, KPEdu, Sedu

BESKRIVNING AV PROJEKTET: Utvecklande av studiehandledning. Handledningsplanen uppdateras. Åt olika aktörer utarbetas en verksamhetsmodell till handledningsplanen. Personalen skolas i användning av verksamhetsmodeller. Utvärdering av handledning utvecklas. En plan, för en fortgående förbättring av handledning, utarbetas. Arbetskapacitetspasset uppdateras till att motsvara nuvarande föreskrifter och kunskapsgrunderna effektiveras och utnyttjas.