Bästa möjliga handledning - Vamia

Bästa möjliga handledning

PROJEKTET AVSLUTAS: 31.12.2016

PROJEKTETS FINANSIÄR:

KONTAKTPERSON VID VAMIA: Riitta Eskola, tel. 040 744 5156, riitta.eskola@vamia.fi

PROJEKTET VERKSTÄLLS AV: Optima (koordinator), Vasa yrkesinstitut, KPEdu, Sedu

BESKRIVNING AV PROJEKTET: Utvecklande av studiehandledning. Handledningsplanen uppdateras. Åt olika aktörer utarbetas en verksamhetsmodell till handledningsplanen. Personalen skolas i användning av verksamhetsmodeller. Utvärdering av handledning utvecklas. En plan, för en fortgående förbättring av handledning, utarbetas. Arbetskapacitetspasset uppdateras till att motsvara nuvarande föreskrifter och kunskapsgrunderna effektiveras och utnyttjas.

Font storlek
Kontrast