Öppna dörrar på VamiaGuide 9.2 ja 14.2

GEA närmar sig. Välkommen till Vamia och prata om våra utbildningsalternativ!

Delta via Teams

Torsdag 9.2 och tisdag 14.2, kl. 15-18

Plats: VamiaGuide Krutkällarvägen 2