Aty – Till yrket och arbetet

Projekttid:1.1.2018-31.12.2020 

Projektets finansiär: ESF, NTM-centralen i Mellersta Finland 

Projektkod: S21233 

Prioritetsområde:3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet  

Särskilt mål:6.1. Att förbättra sysselsättningen av de unga och av personer med svag ställning på arbetsmarknaden  

Kostnadsmodell: Flat rate 17 % 

Projektets helhetsbudget:460 804€ 

Projektkoordinator Vamia: Susanna Pakkala, susanna.pakkala(a)vamia.fi 

 

ATY-till yrket och arbetet -projektets målsättning är att utveckla och förverkliga handlednings- och instruktionstjänster samt andra tjänster som främjar sysselsättningen av de unga i arbetsför ålder och av personer med svag ställning på arbetsmarknaden. 

Projektdeltagarnas sysselsättningsmöjligheter främjas genom att förbättra deras yrkeskompetens, att erbjuda individuella handlednings- och utbildningstjänster samt genom att utveckla verksamhetsmodeller för handledning och motivering. Speciell uppmärksamhet fästs vid utvecklingen och förverkligandet av individuellt skräddarsydda utbildningsmodeller. 

Inom projektet förverkligas peer to peer -utveckling så att projektets kunder aktiveras till att delta i utvecklingen av utbildnings- och handledningstjänsterna. Speciell uppmärksamhet fästs vid de existerande tjänsternas funktionalitet och rättidiga tilldelning. 

Inom projektet utvecklas partnerföretagssamarbetet med företag och företagsnärverk. Målsättningen för företagssamarbetet är att hitta företag som är intresserade av att ta emot projektets kunder till perioder för inlärning på arbetsplats och att projektets kunder förvärvar yrkesbranschens kunnande i ett företag. Företagssamarbetets målsättning är att hjälpa företag att hitta lämplig arbetskraft samt att projektdeltagarnas sysselsättningsmöjligheter ökar.