Antagna i gemensam ansökan våren 2020

Resultaten i den gemensamma ansökan publiceras tors 11.6.2020 på denna sida.

Vi publicerar bara de utvaldas namn som har givit tillstånd till det.