Kontinuerlig ansökan

Fortbildning, tillståndsutbildning och kortutbildning

  • Du kan fortbilda dig med en skräddarsydd utbildning för en bestämd arbetsbransch. Dessa utbildningar verkställs i huvudsak som arbetskraftsutbildningar.
  • Du kan avlägga nödvändiga kort, certifikat och tillstånd hos oss som behövs i arbetslivet och hobbyverksamhet.

Vi ordnar också företagsspecifika utbildningar. Tilläggsuppgifter: Jukka-Pekka Suoraniemi, tel. 040 727 8898.

Öppen ansökan

Läroavtal

Affärsverksamhet

Hår- och skönhet

Informations- och kommunikationsteknik

Mediebranschen och visuell framställning

Restaurang- och catering

Säkerhet

Korta utbildningar

Utbildning

Utbildningens tidpunkt

Sökning slutas

Alkoholilainsäädännön tuntemus 25.10.2023 18.10.2023
Alkoholilainsäädännön tuntemus 22.11.2023 15.11.2023
Alkoholilainsäädännön tuntemus 13.12.2023 6.12.2023
Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab 30.10.2023 23.10.2023
Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab 20.11.2023 13.11.2023
Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab 11.12.2023 4.12.2023
Sähkötyöturvallisuus SFS 6002, Oy EduVamia Ab 30.11.2023 23.11.2023
Trukinkäyttökoulutus, Oy EduVamia Ab 14.12.2023 29.11.2023

Arbetsplatshandledare