Kontinuerlig ansökan

Fortbildning, tillståndsutbildning och kortutbildning

  • Du kan fortbilda dig med en skräddarsydd utbildning för en bestämd arbetsbransch. Dessa utbildningar verkställs i huvudsak som arbetskraftsutbildningar.
  • Du kan avlägga nödvändiga kort, certifikat och tillstånd hos oss som behövs i arbetslivet och hobbyverksamhet.

Vi ordnar också företagsspecifika utbildningar. Tilläggsuppgifter: Jukka-Pekka Suoraniemi, tel. 040 727 8898.

Öppen ansökan

Läroavtal

Affärsverksamhet

Hår- och skönhet

Informations- och kommunikationsteknik

Mediebranschen och visuell framställning

Restaurang- och catering

Rengöring och fastighet

Säkerhet

Korta utbildningar

Utbildning

Utbildningens tidpunkt

Sökning slutas

Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab 12.6.2023 5.6.2023
Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab 28.8.2023 21.8.2023
Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab 18.9.2023 11.9.2023
Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab 30.10.2023 23.10.2023
Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab 20.11.2023 13.11.2023
Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab 11.12.2023 4.12.2023