Kontaktuppgifter - Vamia

Kontaktuppgifter

Vamia läroavtalstjänster

Besöksadress: Krutkällarvägen 4, Vasa

Postadress: Krutkällarvägen 2, 65 100 Vasa

laroavtal@vamia.fi

Facebook

Läroavtalschef
Beijar Peter

040 523 3023

fornamn.efternamn@vamia.fi

Teknik och trafik

Utbildningsplanerare
Siv Björklund

040 748 3476

fornamn.efternamn@vamia.fi

Sociala och hälsobranschen

Utbildningsplanerare
Ami Kuula

040 150 3982, 06 325 3472

fornamn.efternamn@vamia.fi

Företagsekonomi och ekonomiförvaltning, Informations- och kommunikationsteknik, Ledarskap och företagande, Tryckeribranschen,
Kulturbranschen

Utbildningsplanerare
Mia Malmsten

040 485 8088

fornamn.efternamn@vamia.fi

Humanistiska- och pedagogiska branschen, Textilbranschen, Hushållsbranschen,  Turism, kosthåll och rengöring

Utbildningssekreterare
Riitta Seppälä

040 661 4033

fornamn.efternamn@vamia.fi

Förvaltning, studiesociala förmåner
Utbildningsersättningar
Läroanstalternas fakturor

Font storlek
Kontrast