Vamia övergår till distansundervisning från och med tisdag 16.2

Hela vamia övergår till distansundervisning tisdag 16.2, eftersom positiva testresultat och flera som exponerats för coronaviruset på båda campus har konstaterats under veckoslutet. Distansarbetet fortgår till sportlovet. Återgång till närundervisningen sker måndag 8.3.

  • Vamia har nu haft flera smittor och vi vill göra allt för att få smittkedjorna att stanna upp. Vi vill försäkra oss om att vi lyckas ordna studerandenas yrkesprov efter sportlovet så att de kan utexamineras som planerat, säger rektor åsa stenbacka.

Ansvariga lärarna informerar studerandena om övergången till distansundervisning.

Här kommer en påminnelse om thl:s sex metoder för att förhindra coronaviruset:

  1. Om du får symtom, sök dig till coronavirustest och håll dig annars hemma.
  2. Håll ett säkerhetsavstånd över 2 meter till andra människor.
  3. Sköt om din hand- och hostningshygien.
  4. Använd munskydd alltid då du rör dig på platser där det finns andra människor.
  5. Ladda ner appen coronablinkern.
  6. Ta vaccin, när det är din tur.