Strategiarahoitus 2020

Strategiarahoitus 2020 jakaantuu kahteen painopisteeseen joista ensimmäinen on Oppimisympäristöjen kehittäminen ja toinen on Koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantaminen.

Strategiarahoitus 2020: Oppimisympäristöjen kehittäminen

HANKKEEN KESTO: 1.1.2020-31.12.2021

RAHOITTAJA: Opetus- ja kulttuuriministeriö

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA: Anu Ylikahri etunimi.sukunimi(at)vamia.fi, puh. 040 0597018

TOTEUTTAJA: Vaasan kaupunki/Vamia

TAVOITE:
Koulutuksen oppimisympäristöjen monipuolistaminen ja kehittäminen tukemaan yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista sekä oppimistulosten saavuttamista. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalista osaamista ja kykyä hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä ja – ratkaisuja pedagogisesti mielekkäällä tavalla

TOIMENPITEET:

  • Rakennetaan Vamian linjausta vastaavat digitaaliset oppimisympäristöt – Vamian verkko-opetuksen toimintamalli
  • Kehitetään opetus- ja ohjaushenkilölle verkko-opetuksen selkeä pedagoginen malli ja opas verkko-opetuksen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi pedagogisesti mielekkäällä tavalla
  • Koulutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstöä digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöön eTutoreiden tukemana
  • Perustetaan verkko-opetuksen tiimit, jotka vastaavat Vamian verkko-opetuksen laadukkaasta suunnittelemisesta ja toteuttamisesta
  • Luodaan verkko-oppimisen palvelupolku, joka tukee asiakkaiden yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista ja oppimista digitaalisissa oppimisympäristöissä

Strategiarahoitus 2020: Koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantaminen

HANKKEEN KESTO: 1.1.2020-31.12.2021

RAHOITTAJA: Opetus- ja kulttuuriministeriö

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA: Susanna Pakkala susanna.pakkala(at)vamia.fi, puh. 040-1281936

TOTEUTTAJA: Vaasan kaupunki/Vamia

TAVOITE:
Kehittää Vamian tieto-osaamista sekä tiedonkeruun luotettavuutta. Kasvava tieto-osaamisen tarve perustuu erilaisten tiedonhallinnan järjestelmien lisääntymiseen, koulutuksen rahoituspohjan muutoksiin sekä siihen liittyviin tiedonsiirtovaatimuksiin valtakunnallisiin järjestelmiin.

Kokonaistavoitteena on tiedon laadunvarmennus kirjaamisessa ja tiedonsiirtoprosessissa.

TOIMENPITEET:

  • organisoidaan tiedontuotannon toimintaprosessia uudelleen.
  • nimetään vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on koordinoida tiedontuotantoa sekä tuottaa ohjeistusta eri henkilöstöryhmille, jotka ovat mukana tiedon tuotannon ketjussa.
  • analysoidaan valtakunnallisiin OKM/OPH:n järjestelmiin (KOSKI ja eHOKS) tehtävää tiedonsiirtoa sekä siinä mahdollisesti esiintyviä virheitä.
  • korjataan tiedontuotannon prosessia ja tuotetaan tarvittavaa lisäohjeistusta
  • analysoidaan toiminnan keskeisiä tunnuslukuja ja kehitetään niiden käyttöä osana päätöksentekoprosessia sekä toiminnanohjausta.