Strategiarahoitus 2018

HANKKEEN KESTO: 1.6.2018-31.12.2020

RAHOITTAJA: Opetus- ja kulttuuriministeriö

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA: Projektipäällikkö Marlén Puska, Vamia, etunimi.sukunimi(at)vamia.fi , puh. 040 5070604

VERKOSTO: Vaasan kaupunki / Vamia

TAVOITTEET:

 1. Luodaan teknologia-alan koulutuksen kehittämiselle verkosto, jossa on mukana koulutuksen järjestäjiä ja alan työpaikkoja tarjoavat tahot. Verkoston luomisesta vastaavat strategiarahoitusta saavat koulutuksen järjestäjät
 2. Selvitetään, miten voidaan paremmin vastata työelämän osaamisvaatimuksiin ja digitaalisesta kehityksestä aiheutuvin muutoksiin teknologia-alalla yhteistyössä työelämän kanssa.
 3. Kehitetään pedagogisia toimintamalleja kehittämistarpeisiin vastaamiseksi
 4. Lisätään työpaikalla järjestettävää oppimista.
 5. Teknologia-alan koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen

HANKKEESSA:

 • Tehdään verkostoyhteistyötä yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa
 • Kehitetään oma opettaja malli, jonka avulla parannetaan yrityksen ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä, sekä helpottaa asioiden hoitamista yrityksen ja oppilaitoksen välillä. Oma opettaja toimii linkkinä yrityksen ja oppilaitoksen välillä, yksi puhelinnumero, johon voi soittaa kaikissa asioissa. Omaopettaja vie asian eteenpäin Vamiassa oikealle henkilölle, jos se koskee muita osaamisaloja.
  Hän toimii yrityksen apuna rekrytointiasioissa ja auttaa yrityksiä löytämään oikeita opiskelijoita koulutussopimukseen.
 • Selvitetään mahdolliset lisäkoulutustarpeet yrityksissä. Annetaan yrityksille tietoa tekniikan opetussuunnitelmista ja selvitetään koulutussopimus- ja oppisopimus paikat. Suunnitellaan myös täsmä koulutuksia yritysten tarpeisiin ja kartoitetaan työntekijöiden kiinnostusta ja tarvetta suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkintoja.
 • Yhdistetään ICT ja Datanomi tutkinnot koulutuksen vetovoimaisuuden lisäämiseksi.
 • Kehitetään erilaisia menetelmiä koulutusten markkinointiin.