Siltoja siirtymiin- hanke

HANKKEEN TOTEUTTAMISAIKA: 1.10.2018 – 31.3.2021

HANKKEEN RAHOITTAJA: ESR, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

HANKEKOODI: S21453

TOIMINTALINJA: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

ERITYISTAVOITE: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

KUSTANNUSMALLI: Flat rate 17 %

HANKKEEN KOKONAISBUDJETTI: 626 775€

HANKEKOORDINAATTORI VAMIA: Minna Kiviharju, minna.kiviharju(a)vamia.fi

HANKEVERKOSTO: Sataedu (koordinoija), Vamia, WinNova, Tredu, EduVamia

TAVOITE: Päätavoitteena on siirtymävaiheiden sujuvoittaminen valmistavan koulutuksen, ammatillisten opintojen ja työelämän välillä eli kehittää siltoja hakeutumisvaiheesta valma-opintoihin ja/tai ammatilliseen koulutukseen ja valma-opinnoista ammatilliseen koulutukseen.

Sujuvilla siirtymillä lisätään maahanmuuttajien ja muiden aliedustettujen ryhmien osallistumista ammatilliseen koulutukseen, lyhennetään opiskeluaikoja ja pidennetään työuraa. Siirtymävaiheiden haasteiden ratkaisut vähentävät kokonaisprosessin kestoa ja nopeuttavat työllistymistä.

Tavoitteena on synnyttää hyvää ja sujuvaa yhteistyötä eri siirtymävaiheissa koulutuksen järjestäjien välille.

Tuloksena on malli sujuvista siirtymistä. Kohderyhmän osaaminen ja oppimisvalmiudet parantuvat, keskeyttämiset ja syrjäytyminen vähenevät, urapolut nopeutuvat ja yksilöllisyys mahdollistuu aiempaa paremmin. Työllistyminen lisääntyy ja oman paikan löytäminen yhteiskunnassa helpottuu.

Hankkeella on vaikutusta opettajien ja uraohjaajien osaamisen kehittymiseen uusien työkalujen sekä kokeilukulttuurin omaksumisen kautta.