Selkosilta

HANKKEEN KESTO:

20.5.2015–31.12.2016

RAHOITTAJA:

Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA:

Henna Hiipakka, 040 525 1142, henna.hiipakka(a)vamia.fi

VERKOSTO:

Selkosilta on Vamian ja Jyväskylän aikuisopiston (koordinaattori) yhteistyöhanke.

HANKKEEN TAVOITTEET:

Selkosilta-hankkeen pääajatuksena on kehittää käytäntöjä, jotka antavat maahanmuuttajaopiskelijoille heidän tarvitsemaansa tukea teknillisten ja logistiikka-alan opinnoissa. Kehitettävät käytännöt palvelevat opiskelijaa sekä koulutukseen hakeutumisen että tutkinnon ja tutkinnon osien suorittamisen aikana, sekä ammattitaidon hankkimisessa. Hankkeessa tuotetaan alakohtaista tieto- ja viestintäteknistä –tukimateriaalia.

Päätavoite hankkeessa on edesauttaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden hakeutumista teknillisille sekä logistiikka-aloille, niiden suorittamista sekä koulutuksen jälkeistä työllistymistä. Hankkeessa selvitetään opiskelijoiden ammatillisen kielen ongelmakohtia ja sen pohjalta kehitetään tukimateriaalia (video- ja kuvasanakirjoja). Niiden tavoitteena on edistää ammattisanaston oppimista, näyttötutkintojärjestelmän ymmärtämistä sekä valmiuksia toimia suomalaisessa työelämässä.

HANKKEEN KOHDERYHMÄ

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, jotka hakeutuvat tai ovat aloittaneet ammatillisen perustutkinnon tai ammattitutkinnon teknillisellä tai logistiikka-ala.

TULOSRAPORTTI

Lue tästä