RoboLab

Robottien rakentamista ja ohjelmointia

RoboLab-oppimisympäristössä suoritetaan ohjelmoinnin opintoja. Ympäristö ja siihen suunnitellut oppimistavat ovat käytössä mm. tieto- ja viestintätekniikan tutkinnossa sulautetun ohjelmoinnin opintojaksossa. Oppimisympäristöön valittujen teknologioiden omaksuminen mahdollistaa opiskelijoiden aiempaa laajemman työelämään sijoittumisen ja tukevat myös jatko-opintoja.

Opetus ja ympäristö kehittyy koko ajan

Ohjelmoinnin opintoja ja niihin liittyvää materiaalia kehitetään ja laajennetaan RoboLab-ympäristössä. Oppimateriaalia on luotu väline- ja laitetoimittajien ohjeiden ja esitteiden lisäksi. Kehittämistä tehdään myös opiskelijoiden kanssa ja keskustelua käydään omalla sivustolla.