Reformi haltuun

HANKKEEN KESTO:

30.9.2016-31.12.2017

RAHOITTAJA:

Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA:

Minna Kiviharju, etunimi.sukunimi@vamia.fi

VERKOSTO:

OSAO Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (koordinointi), Vamia, Sedu, PSK-Aikuisopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattiopisto ja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä.

TAVOITE:

Reformi haltuun on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseen sekä työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen joustavaan yhdistämiseen suunnattua hankekokonaisuutta.

Hanke on valtionavustuksella toteutettava, ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa tukeva hanke. Hanke vahvistaa käytäntöjä, jotka tukevat yhtenäistä tapaa opiskella ja suorittaa tutkinto (nuoret/aikuiset) yksilöllisin opintopoluin.

HANKKEESSA
  • Kehitetään eri oppilaitosmuotojen yhteinen toimintamalli nonstop-hakeutumisvaiheessa laadittavan henkilökohtaisen osaamisperusteisen suunnitelman tekemiseen. Ammattitaidon hankinnassa hyödynnetään joustavasti sekä oppilaitosmuotoista koulutusta/työssäoppimista että oppisopimuskoulutusta eri aloilla.
  • Etsitään yhteisesti soveltuvat työkalut oppimisen suunnitteluun, ohjaukseen, seurantaan ja arviointiin sekä opiskelijan että ohjaushenkilöstön käyttöön, hyödyntäen olemassa olevia työkaluja ja osaamista.
  • Lisätään ohjaushenkilöstön osaamista eri koulutusmuotojen ja työelämään ohjauksen prosessien tuntemuksessa, ja edistetään eri koulutusmuotojen joustavaa käyttöä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä muiden reformia tukevien hankkeiden kanssa. Hankeverkoston kautta saadaan tietoa siitä, miten muissa oppilaitoksissa kehittämistyötä on tehty ja voidaan levittää erilaisissa piloteissa kokeiltuja ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä.

TULOSRAPORTTI

Lue tästä