Poikkeustilan aikaisia ohjeita

TIEDOTE OPISKELIJOILLE: ETÄOPETUKSEEN SIIRTYMINEN

Vamialla siirrytään koronavirustilanteen takia etäopetukseen 17.3. – 13.5.2020. Opiskelijoille annetaan etäopetusta lukujärjestyksen mukaisesti. Parcos ja Silveria ovat suljettuina 17.3. – 13.5.2020. Asiakastyöt sähköalan ja talotekniikan osalta suoritetaan koulutuspäällikön harkinnan mukaan loppuun. Myös työvoimakoulutus on etäopetuksessa Ely:n linjauksen mukaisesti. Korttikoulutukset siirretään pidettäväksi myöhemmin.

Opettajia ja opiskelijoita kehotetaan hyödyntämään Teamsia ja Skypeä yhteydenpidossa, esimerkiksi viikoittaisten Skype-palaverien kautta.

Ne opiskelijat, jotka ovat koulutussopimusjaksolla seuraavat työpaikan ohjeistusta, mutta mikäli jakso keskeytetään, tulee opiskelijan ottaa yhteyttä ohjaavaan opettajaan/vastuuopettajaan ja sopia jatkosta. Opiskelijat voivat tarvittaessa tilata opintosuoriteotteet sähköpostilla oman koulutusalan opintosihteereiltä. Kuraattoreihin voi ottaa yhteyttä s-postilla tai puhelimitse. Koulun ollessa suljettuna, ruokalat ovat kiinni eikä kouluruokailua järjestetä.

Joidenkin opiskelijoiden osalta etäopetukseen siirtyminen voi tarkoittaa opintojen siirtymistä eteenpäin kesäkuulle, mutta jos näin käy, tiedotetaan siitä erikseen myöhemmin.

Seuraa Vamian tiedostusta: www.vamia.fi

 

OPISKELIJAN OHJEISTUS ETÄOPISKELUUN:

 1.  Noudata lukujärjestyksenmukaista opiskelua. Noudata aikataulua ja rutiineja, jotta opintosi etenevät. 
 2. Järjestä itsellesi opiskelupaikka, jossa voit keskittyä. Muista pitää myös taukoja. 
 3. Seuraa opettajien käyttämiä tiedotuskanavia. 
 4. Osallistu reaaliaikaisiin opetustuokioihin, kun niitä järjestetään verkossa. 
 5. Kokeile rohkeasti uusiakin ohjelmia, joita etäopetuksessa käytetään. 
 6. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä opettajaan, puhelinnumerot löytyvät vamia.fi-sivustolta. 
 7. Huoltajana, tue ja seuraa nuoren opiskelua, kysy ja auta alkuun tarvittaessa. 

 

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA:

Olemme koonneet vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, jotka liittyvät koronaepidemiasta johtuvaan etäopetustilanteeseen. Päivitämme vastauksia tarvittaessa.  

Ajantasaiset tiedot koronatilanteesta ytyvät: 

THL:n sivuiltahttps://thl.fi  

Vaasan kaupungin sivuilta: https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/terveys-ja-hyvinvointi/tietoa-koronaviruksesta/ 

Opetus– ja kulttuuriminiseteriön sivuilta: https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen 

  

 • Miten toimin, jos minulla todetaan koronavirus? 
  Toimi terveysviranomaisen antamien ohjeiden mukaan. Jos sairastut, tee ilmoitus myös vastuuopettajallesi.
 •  Kuulun riskiryhmään, mitä teen?
  Ole yhteydessä omaan terveyskeskukseesi. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy paljon luotettavaa viranomaisen antamaa tietoa, www.thl.fi.
 •  Läsnäolopakko opintojaksoilla?
  Koska opetus on siirretty etäopetukseksi, on läsnäolo opintojaksosta riippuen normaaliolojen sääntöjen mukaan.
 •  Jos opettaja on estynyt opettamaan, esim. sairastapauksissa?
  Opettaja tiedottaa opintojaksojensa järjestelyistä. Opettajan ollessa estynyt, esim. sairaana, pyrkii Vamia tiedottamaan tilanteesta.  
 • Mistä saan tiedon, jos opetus peruuntuu tai sen suoritustapa muuttuu (esim. lähiopetuksesta etäopetukseksi)?
  Opettaja vastaa opintojaksoonsa liittyvästä tiedottamisesta.   
 • Mitä tapahtuu, jos opetus peruuntuu?
  Vamia seuraa tilannetta ja pyrkii turvaamaan opintojen edistymisen. Muutoksista tiedotetaan. Peruuntumistilanteissa pyritään järjestämään opetus korvaavalla tavalla.   
 • Onko Vamian ovet auki?
  Vamian ovet kiinni tällä tietoa 13.5.2020 saakka.   
 • Voinko asioida opiskeluterveydenhuollossa?
  Koronan aikana voi kysyä neuvoja ja soittaa opiskeluterveydenhuollon numeroon Hansa 040-6495443 ja Sampo 040-1452766. , mutta sairaustapauksissa ollaan yhteydessä omaan terveysasemaan.
 • Voinko tulla asioimaan Vamia Guideen?
  Vamia Guidessa siirrytään 13.5. saakka toimintamalliin, jossa kasvokkaista asiakaspalvelua ei järjestetä, vaan asiointi tapahtuu puhelimitse 040 541 4121 tai sähköpostitse vamia.opot@vamia.fi. 
 • Voinko asioida opiskelijapalveluissa?
  Opinto-ohjaajat, opintosihteerit, erityisopettajatmaahanmuuttajakoordinaattori ja kuraattorit saat kiinni puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystiedot Vamian verkkosivulla.
 • Tarvitsen opiskelijatodistuksen. Mistä saan sen?
  Opiskelutodistukset, opintorekisteriotteet ja muut opiskeluun liittyvät dokumentit saat opintosihteeriltä (tai opinto-ohjaajaltasi). Yhteystiedot Vamian verkkosivulla.
 • Saako työvoimakoulutuksessa olevat kulukorvauksen etäopiskelun aikana?
  Opiskelijat saavat kulukorvauksen koko ajalta, vaikka opiskelevat etänä.
 • Koulutussopimusjakso on alkanut tai alkamassa. Menenkö normaalisti paikalle?
  Ota yhteys opettajaasi ja koulutussopimuspaikkaasi.Vaasan sairaanhoitopiiri ja muut sote-työnantajat, niin julkiset kuin monet yksityisetkin tahot, ovat ilmoittaneet 15.3., että kaikkien lähihoitajaopiskelijoiden koulutussopimusjaksot peruutetaan. Ole silti yhteydessä koulutussopimuspaikkaasi ja kysy mahdollisuuksia päästä työskentelemään oppisopimuksella.Muilla aloilla koulutussopimusjaksot jatkuvat toistaiseksi normaalisti, mikäli työpaikoilta ei tule muuta infoa
 • Jos koulutussopimusjaksoni peruuntuu koronaviruksen takia, mitä tapahtuu?
  Vamia selvittää vaihtoehtoisia mahdollisuuksia koulutussopimusjakson suorittamiseksi. Tilanne on kuitenkin haastava, joten odota lisätietoa koulutussopimusjakson vastaavalta.
 • Opiskelen oppisopimuksella. Kuinka poikkeustilanne vaikuttaa opiskeluuni ja työhöni?
  Oppilaitoksessa tapahtuva opiskelu järjestetään pääsääntöisesti etänä niin kuin muu opetus, työpaikalla oppiminen työnantajan ohjeiden mukaan. Ota tarvittaessa yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi tai oppisopimuspalveluihin oppisopimus@vamia.fi.
 • Saako lomautettu oppisopimusopiskelija opiskella työttömyysetuudella?
  Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hänen oikeudestaan työttömyysetuuteen annettaan työvoimapoliittinen lausunto.Lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Lomautetuilla säilyy työttömyysturvalaissa tarkoitettu velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä.  Muutos on väliaikainen ja sillä tuetaan lomautettujen toimeentulon turvaamista ja sujuvoitetaan työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoa työ- ja elinkeinotoimistoissa COVID-19-pandemian aikana.Työnantajalla on 1.4.2020 alkaen oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Muutos on voimassa kolme kuukautta eli 30.6.2020 asti. Tämä koskee myös määräaikaisessa työsuhteessa olevaa oppisopimusopiskelijaa.Muutosta ei sovelleta julkisella sektorilla. Näin ollen julkisen sektorin työantajat (valtio, kunta, kuntayhtymä, ev-lut. kirkko tai ortodoksinen kirkko) voivat lomauttaa palveluksessaan olevan määräaikaisen työntekijän jatkossakin vain silloin, jos määräaikaisessa työsuhteessa oleva tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työantajalla olisi oikeus lomauttaa kyseinen vakituinen työntekijä. Laki tuli voimaan 1.4.2020 ja se on voimassa 31.7.2020 asti. Lakia sovelletaan lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen.
 • Olen opiskelijavaihdossa tai suunnittelen opiskelijavaihtoon lähtemistä. Miten toimin?
  Vamiasta ei lähetetä opiskelijoita vaihtoon enää kevään 2020 aikana. Ulkomailla olevia vaihto-opiskelijat on kutsuttu kotiin.
   
 • Olen palannut juuri ulkomailta, voinko osallistua normaalisti lähiopetukseen? 
  Ulkomailta Suomeen palaavien tulee osallistua etäopiskeluun. Vamian tiloissa työskentely ja opiskelu ei ole mahdollista etätyöskentelyjakson aikana.
     
 • Voinko matkustaa ulkomaille?
  Vamian opiskelijat eivät enää toistaiseksi matkusta ulkomaille opiskeluasioissa. Myös kotimaan matkustusta suositellaan välttämään. Julkisten kulkuneuvojen käyttöä suositellaan välttämään.   
 • Vaikuttaako koronavirus kevään soveltuvuuskokeisiin?
  Seuraamme valtakunnallista tilannetta ja hallituksen ohjeita ja päätämme myöhemmin lopullisesti, kuinka soveltuvuuskokeen toinen vaihe toteutetaan. Pidämme teidät ajan tasalla.Lähihoitajien soveltuvuuskokeet pyritään toteuttamaan kutakuinkin suunnitellusti. Ennakkotehtävä julkaistaan 1.4.2020 Vamian nettisivuilla ja linkki lähetetään myös sähköpostitse hakijoille. Tehtävän voi palauttaa myös sähköisesti.Turvallisuusalan perustutkinnon soveltuvuuskoe on kaksivaiheinen. Ennakkotehtävä julkaistaan 1.4.2020 Vamian nettisivuilla ja linkki lähetetään myös sähköpostitse hakijoille. Varsinainen soveltuvuuskoekutsu lähetetään sähköpostitse ennakkotehtävän palauttaneille. Soveltuvuuskoe pidetään 14.-15.5.2020, osoitteessa Sepänkyläntie 16 tai etäyhteydeydellä.

Muita ohjeita: