Osku – Osaamisen kumppanit

HANKKEEN KESTO:

4.11.2016-31.12.2017

RAHOITTAJA:

Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA:

Vamia: hankevastaava Susanna Pakkala (etunimi.sukunimi@vamia.fi)

Amiedu: koordinaattori Heikki Mäkinen (etunimi.sukunimi@amiedu.fi)

VERKOSTO:

Amiedu (koordinointi), Edupoli, Forssan ammatti-insituutti, TurunAkk, Vamia ja AMKE.

TAVOITE:

Osaamisen kumppanit hanke (OSKU) on osa Opetushallituksen Osaamisperustaisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistämiseen suunnattua hankekokonaisuutta. Hanke on valtionavustuksella toteutettava, ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa tukeva hanke.

Hankkeen kohderyhmä on oppija asiakas, jolle palveluja kehitetään. Rinnalla kulkevat yritysten ja organisaatioiden henkilöstö, joiden avulla työelämä osallistuu oppijan yksilöllisen opintopolun laadintaan.

Keskeistä on yhtenäisen henkilökohtaistamisen prosessin ja tietoarkkitehtuurin kehittäminen. Henkilökohtaistamisen prosessissa paneudutaan osaamisperustaisuuden edistämiseen (osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen), yksilöllisten opintopolkujen laadintaan mahdollistaviin ratkaisuihin sekä prosessin aikaisen ohjauksen kehittämiseen.

Hankkeessa kehitetään tietoarkkitehtuuria ja tietojärjestelmiä siten, että asiakaskokemus paranee. Tavoitteena on, että henkilökohtaistamisen vaiheet voidaan tehdä siellä missä asiakas on ja mahdollisimman helppokäyttöisillä ratkaisuilla.

Henkilökohtaistamisen prosessin aikana syntyy paljon tietoa, jonka on oltava osapuolten saatavilla. Hankkeessa kehitetään myös rajapintaratkaisuja, joilla mahdollistetaan tiedon siirto oppilaitosten ja opetushallituksen ylläpitämien järjestelmien välille kuten Opintopolku, KOSKI ja E-perusteet.

Hanke toteutetaan yhteistyössä muiden reformia tukevien hankkeiden kanssa. Hankeverkoston kautta saadaan tietoa siitä, miten muissa oppilaitoksissa kehittämistyötä on tehty ja voidaan levittää erilaisissa piloteissa kokeiltuja ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä.