Osaamismerkeillä digitaituriksi

Vamialla on käynnissä Digihyvä juttu-hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa Vamian henkilöstön ja opiskelijoiden digitaitoja. Osana hanketta on Vamialla luotu Osuvat taidot-osaamismerkkien opiskelupolku.

Valtakunnallisella Osuvat taidot -merkistöllä niin opetus- ja ohjaushenkilöstö kuin myös opiskelijat voivat tuoda esille digitaitojaan.

– Opettajien digitaitoja kehittämällä varmistamme digituen jalkauttamisen myös suoraan opiskelijoille. Sen sijaan, että digiasiantuntijuus keskitetään muutamalle henkilöstön jäsenelle, on tärkeää varmistaa, että jokaiselta opettajalta löytyy riittävät valmiudet tarjota digitukea, toteaa Vamian verkko-opetuksen ja digituen koordinaattori Johanna Broms.

Ensimmäiset opiskelijaryhmät ovat jo päässeet suorittamaan Osuvat taidot -osaamismerkkejä. Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa opiskeleva Dio on suorittanut jo useamman Perusosaaja-tason merkin:

– Digiaiheisten osaamismerkkien suorittaminen oli mielestäni kätevää ja helppoa. Tässä tuli hyvin muistutusta ja kertausta esimerkiksi siitä, miten netissä toimitaan turvallisesti.

Lisäksi Dio kokee, että digitaitojen kehittämiseen olisi kätevää panostaa koulutuksen alkuvaiheessa varsinkin sellaisten opiskelijoiden kohdalla, jotka eivät ole ennestään tottuneet koneella työskentelyyn tai netissä toimimiseen. Yksi mahdollinen keino tähän olisikin juuri osaamismerkkien suorittaminen.

Ammatillisen koulutuksen saralla yhä useampi oppilaitos on ottanut osaamismerkkejä käyttöön yhtenä tapana tunnustaa hankittua osaamista. Mitä muita hyötyjä osaamismerkkien suorittamisella on?

– Suoritetut merkit tallentuvat Open Badge -passiin, joka on täysin sijainnista ja organisaatiosta
riippumaton. Näin ollen suoritetut merkit ovat aina löydettävissä jatkossakin, vaikka työpaikka tai
oppilaitos vaihtuisi. Lisäksi merkin voi lisätä näkyviin omaan LinkedIn-profiiliin tai ansioluetteloon ja tuoda näin esille omaa osaamistaan, kertoo Vamian tieto- ja viestintäteknologian pedagogi Peter Ahlroos.

Osaamismerkkeihin voidaan myös asettaa voimassaoloaika, jolloin uusia merkkejä tulee
suoritettavaksi työtehtävien ja työn vaatimusten muuttuessa. Näin edistetään taitojen ylläpitämistä
sekä elinikäistä oppimista työelämässä.

Johanna Broms toteaa, että vaikka Suomi on globaalilla tasolla edelläkävijä osaamismerkkien suhteen, myös haasteita osaamismerkkien tunnettavuudessa löytyy:

– Kehitettävää olisi esimerkiksi siinä, että työnantajat tietäisivät mitä osaamismerkit ovat ja ymmärtäisivät niiden tuoman lisäarvon rekrytointiprosessissa.

Vaikka osaamismerkki itsessään on digitaalinen, voi merkin suoritus tapahtua myös kasvokkain ja
osaamismerkkejä voikin nykyään suorittaa oikeastaan millä tahansa alalla.

– Olen törmännyt esimerkiksi kansantanssin ohjaajan osaamismerkkiin, eli merkkejä voi todellakin koota eri aloilla ja ihan oman mielenkiinnon mukaan, Johanna mainitsee.

Digihyvä juttu –hanke on käynnissä Vamialla elokuun 2023 loppuun asti. Hanke rahoitetaan REACTEU-rahoitusvälineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeesta voit lukea lisää täältä.