Optimaalista ohjausta

HANKKEEN KESTO:

Hanke päättyy 31.12.2016

HANKKEEN RAHOITTAJA:

Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA (ENT. VAASAN AMMATTIOPISTO):

Riitta Eskola, puh. 040 744 5156, riitta.eskola@vamia.fi

VERKOSTO:

Optima (koordinaattori), Vaasan ammattiopisto, Sedu, Kaustisen evankelinen kansanopisto, Yrkesakademin i Österbotten ja Kpedu

HANKKEEN TAVOITTEET:
  • Opinto-ohjauksen kehittäminen.
  • Päivitetään ohjaussuunnitelma.
  • Laaditaan ohjaussuunnitelman toimintamallit eri toimijoille.
  • Koulutetaan henkilöstö toimintamallien käyttöön.
  • Kehitetään ohjauksen arviointia.
  • Tehdään suunnitelma ohjauksen jatkuvaan parantamiseen.
  • Päivitetään TYKY-passi uuden ohjeistuksen mukaiseksi ja tehostetaan sen hyödyntämistä