Yrittäjän oppisopimus - Vamia

Yrittäjän oppisopimus

Yrittäjä joka on oppisopimuksella opiskeleva, oppii suurimman osan tutkinnosta tai tutkinnon osan sisällöstä työskentelemällä käytännön töissä omassa yrityksessään. Myös oppilaitoksessa on lähi- ja etäopiskelua jonka määrään vaikuttaa yrittäjän oman yrityksen oppimismahdollisuudet ja osaamisen lähtötilanne.

Edellytykset?

Yrittäjä joka työskentelee vähintään 25 tuntia viikossa omassa yrityksessään ja joka pääsääntöisesti saa toimeentulonsa siitä voi opiskella oppisopimuksella. Edellytyksenä on se, että työtehtävät yrityksessä ovat sellaisia millaista osaamista tutkinto vaatii.

Yrittäjäopiskelijalla on mentori oppiajalla. Muun muassa ohjaaminen, palautteen antaminen ja arviointi kuuluvat mentorin tehtäviin mikä edellyttää myös, että mentori on tietoinen tutkinnon sisällöstä. Vamia maksaa koulutuskorvausta mentorille.

Miten opiskellaan?

Työnantaja ja opiskelija suunnittelevat opinnot yhdessä Vamian Oppisopimuspalveluiden kanssa. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siihen kirjataan esimerkiksi opiskelijan olemassa oleva osaaminen, teoriaopintojen laajuus ja sisältö, työpaikalla tapahtuvan osaamisen kehittämisen suunnitelma ja opintojen kesto.

Oppisopimusopiskelijan arki muodostuu suurelta osin oppimisesta omissa työtehtävissä työpaikalla ja siitä mentorin antamasta palautteesta. Lisäksi tulevat oppilaitoksen ohjaamat opinnot (kotitehtävät, verkko-opinnot, lähiopetus), näytön suunnittelu ja näyttö. Oppisopimuksessa aina suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu omassa yrityksessä.

Ota yhteyttä suoraan Vamian Oppisopimuspalveluihin, jos kiinnostavaa tutkintoa ei löydy Vamian kotisivuilta. Oppisopimus voi silti olla mahdollista Vamian kautta.

Kuka maksaa?

  • Ei opiskelumaksua
  • Ammattitutkintostipendi (395-450€) myönnetään toisen asteen tutkinnon suorittaneille.
  • Opintososiaaliset etuudet maksetaan mikäli lähiopinnot ovat aiheuttaneet ansionmenetystä.

Opintososiaaliset etuudet

  •  Päiväraha 15 € päivältä
  •  Perheavustusta 17 € päivältä, jos alaikäisiä lapsia huollettavana
  •  Majoituskorvausta 8 € päivältä, mikäli tietopuolinen koulutus tai näyttö vaatii yöpymistä
  •  Jos yhdensuuntainen matka on yli 10 km oppilaitoksen ja kodin/työpaikan välillä, on oikeus matkakorvaukseen halvimman matkustustavan mukaan

 

Fontin koko
Kontrasti