Mitä oppisopimus on?

Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto muiden joukossa. Oppisopimus perustuu aina työsopimukseen ja työnantaja maksaa työehtosopimusmukaista palkkaa opiskelijalle (työntekijälle). Työajan on oltava keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa.

Mitä opiskellaan?

Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisen tutkinnon. Korkeakoulututkintoja ei voi suorittaa oppisopimuksella.

Tutkintoja on 164 erilaista joista valita ja jokainen tutkinto koostuu yksittäisistä tutkinnon osista. On mahdollista suorittaa koko tutkinto tai vain yhden tai muutaman tutkinnon osan. Kaikkien tutkintojen rakenteet ja tutkintojen osat sekä niiden sisällön löydät täältä.

Jos kyseistä tutkintoa ei löydy Vamian tarjonnasta, ole yhteydessä Vamian Oppisopimuspalveluihin! Oppisopimus voi kuitenkin olla ratkaisu.

Miten opiskellaan?

Työnantaja ja opiskelija suunnittelevat opinnot yhdessä Vamian Oppisopimuspalveluiden kanssa. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siihen kirjataan esimerkiksi

  • opiskelijan olemassa oleva osaaminen
  • tietopuolisten opintojen ajoitus, laajuus ja sisältö
  • työpaikalla tapahtuvan osaamisen kehittämisen suunnitelma
  • opintojen kesto

Oppisopimusopiskelijan arki muodostuu suurelta osin oppimisesta omissa työtehtävissä työpaikalla ja siitä työpaikkaohjaajan antamasta palautteesta. Lisäksi tulevat oppilaitoksen ohjaamat opinnot kuten kotitehtävät, verkko-opinnot, lähiopetus, näytön suunnittelu ja näyttö. Oppisopimuksessa suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla.

Ota yhteyttä suoraan Vamian Oppisopimuspalveluihin, jos kiinnostavaa tutkintoa ei löydy Vamian kotisivuilta. Oppisopimus voi silti olla mahdollista Vamian kautta.

Miten osaaminen osoitetaan?

Näyttö on tapa, jolla opiskelija näyttää, että hänellä tosiaan on vaadittu osaaminen. Osaaminen, jota näytetään ja arvioidaan näytöissä, on kirjattu tutkinnon perusteiden Ammattitaitovaatimukset ja Arviointi osioissa. Näyttö tapahtuu useimmiten niin että opiskelija suorittaa tutkinnon osaan liittyviä työtehtäviä työpaikallaan/yrityksessään. Toinen arvioijista tulee oppilaitoksesta ja toinen työelämästä.

Hyväksytyn näytön ja siihen kuuluvan arviointikeskustelun jälkeen tutkinnon osa todetaan suoritetuksi.

Muista että

  • oppisopimus voi alkaa koska tahansa.
  • myös Vamian opiskelija voi olla oppisopimuksessa esim. kesätöissä tai viimeisen vuoden opinnoistaan.
  • yksittäiset tutkinnon osat voi myös suorittaa oppisopimuksella.
  • oppisopimuksella olevalla on oikeus lomaan, palkkaan sairausajalta, työterveyteen jne.
  • koeaikaa sovelletaan työntekijän oppisopimukseen, jos työsuhde on uusi.

Linkkejä