Työnantajalle - Vamia

Työnantajalle

Oppisopimus perustuu siihen, että suurin osa tutkintoon tai tutkinnon osiin tarvittavasta osaamisesta opitaan työpaikalla käytännön työtehtävissä. Yleensä opiskeluun sisältyy myös opetusta oppilaitoksessa, toteutus on aina tapauskohtainen. Siihen vaikuttavat opiskelijan aikaisempi osaaminen ja se, mitä asioita työpaikalla voidaan opiskella työssä. Työnantaja maksaa palkkakustannukset ja koulutuksen kustannukset maksetaan valtion rahoituksella.

Myös yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessään. Lue lisää

Miksi oppisopimus?

Oppisopimus voi olla ratkaisu, kun

 • tarvitset uuden työntekijän tai kausityöntekijän,
 • haluat kouluttaa jo olemassa olevaa  henkilöstöä uusiin tehtäviin tai
 • päivittää henkilöstösi osaamista.

Edellytykset?

Työnantaja

 • solmii oppisopimuksen jo työsuhteessa olevan kanssa tai tekee rekrytoitavalle oppiajan kestoisen työsopimuksen.
 • maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
 • tarjoaa opiskelijalle työtä keskimäärin vähintään 25h viikossa.
 • tarjoaa monipuolisia työtehtäviä siten, että opiskelija voi oppia tutkinnossa vaadittavaa osaamista työpaikalla.
 • nimeää näyttöä varten arvioijan työpaikalta.
 • nimeää motivoituneen työpaikkaohjaajan, jolla on aikaa ohjata opiskelijaa ja antaa tälle palautetta. Lue lisää

Miten opiskellaan?

Työnantaja ja opiskelija suunnittelevat opinnot yhdessä Vamian Oppisopimuspalveluiden kanssa. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siihen kirjataan esimerkiksi opiskelijan olemassa oleva osaaminen, tietopuolisten opintojen ajoitus, laajuus ja sisältö, työpaikalla tapahtuvan osaamisen kehittämisen suunnitelma ja opintojen kesto.

Oppisopimusopiskelijan arki muodostuu suurelta osin oppimisesta omissa työtehtävissä työpaikalla ja siitä työpaikkaohjaajan antamasta palautteesta. Lisäksi tulevat oppilaitoksen ohjaamat opinnot kuten kotitehtävät, verkko-opinnot, lähiopetus, näytön suunnittelu ja näyttö. Oppisopimuksessa suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla.

Ota yhteyttä suoraan Vamian Oppisopimuspalveluihin, jos kiinnostavaa tutkintoa ei löydy Vamian kotisivuilta. Oppisopimus voi silti olla mahdollista Vamian kautta.

Kuka maksaa?

 • Työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja siihen kuuluvat muut velvoitteet. Lue lisää
 • Oppisopimus saattaa aiheuttaa epäsuoria kustannuksia työnantajalle, esimerkiksi työpaikkaohjaukseen käytettävästä ajasta.
 • Jos rekrytoitava opiskelija on työtön työnhakija, työnantaja voi hakea palkkatukea TE-toimistosta. Jotkin kunnat (ainakin Vaasa ja Isokyrö) saattavat myös maksaa työnantajalle tukea oman kuntalaisensa työllistämisestä.
 • Työnantaja voi tietyin edellytyksin saada koulutuskorvausta Vamialta.
 • Opiskelija voi tietyin edellytyksin saada opintososiaalisia etuuksia Vamialta. Lue lisää
Fontin koko
Kontrasti