Opiskelijalle - Vamia

Opiskelijalle

Oppisopimus on työelämälähtöinen ja joustava tapa opiskella.  Suurin osa tutkinnosta tai tutkinnonosasta suoritetaan käytännönläheisesti työssä oppien. Yleensä opiskeluun sisältyy myös opetusta oppilaitoksessa, toteutus on aina tapauskohtainen. Siihen vaikuttavat opiskelijan aikaisempi osaaminen ja se, mitä asioita työpaikalla voidaan opiskella työssä. Työnantaja maksaa palkkakustannukset ja tietopuolisen koulutuksen kustannukset maksetaan valtion rahoituksella.

Myös yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessään. Lue lisää

Miksi oppisopimus?

Oppisopimus voi olla ratkaisu, kun

 • haluat vaihtaa alaa
 • haluat saada osaamisestasi todistuksen
 • jatkat kesken jääneitä opintoja
 • tarvitset lisää osaamista
 • opit parhaiten tekemällä asioita
 • haluat saada palkkaa opintojen aikana

Edellytykset?

Opiskelija

 • on vähintään 15 vuoden ikäinen
 • hankkii työpaikan, jossa oppiminen onnistuu
 • työskentelee vähintään keskimäärin 25 tuntia viikossa
 • saa työehtosopimusten mukaista palkkaa
 • saa motivoituneen ohjaajan työpaikalla
 • voi suorittaa koko tutkinnon tai osatutkinnon
 • ei ole kirjoilla muuhun toisen asteen koulutukseen

Miten opiskellaan?

Työnantaja ja opiskelija suunnittelevat opinnot yhdessä Vamian Oppisopimuspalveluiden kanssa. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siihen kirjataan esimerkiksi opiskelijan olemassa oleva osaaminen, teoriaopintojen laajuus ja sisältö, työpaikalla tapahtuvan osaamisen kehittämisen suunnitelma ja opintojen kesto.

Oppisopimusopiskelijan arki muodostuu suurelta osin oppimisesta omissa työtehtävissä työpaikalla ja siitä työpaikkaohjaajan antamasta palautteesta. Lisäksi tulevat oppilaitoksen ohjaamat opinnot (kotitehtävät, verkko-opinnot, lähiopetus), näytön suunnittelu ja näyttö. Oppisopimuksessa aina suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla.

Ota yhteyttä suoraan Vamian Oppisopimuspalveluihin, jos kiinnostavaa tutkintoa ei löydy Vamian kotisivuilta. Oppisopimus voi silti olla mahdollista Vamian kautta.

Kuka maksaa?

 • Ei opiskelumaksua.
 • Työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Lue lisää
 • Työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin voi työnantaja saada TE-toimistosta palkkatukea, siitä sovitaan etukäteen TE-toimiston kanssa.
 • Työnantaja voi saada koulutuskorvausta Vamialta.
 • Työllisyysrahasto myöntää ammattitutkintostipendejä (395e – 456€). Lue lisää
 • Jos tietopuolisen koulutuksen aikana tulee ansionmenetystä, voi hakea Vamialta opintososiaalisia etuuksia.

Opintososiaaliset etuudet

 •  Päiväraha 15 € päivältä.
 •  Perheavustusta 17 € päivältä, jos alaikäisiä lapsia huollettavana.
 •  Majoituskorvausta 8 € päivältä, mikäli tietopuolinen koulutus tai näyttö vaatii yöpymistä.
 •  Jos yhdensuuntainen matka on yli 10 km oppilaitoksen ja kodin/työpaikan välillä, on oikeus matkakorvaukseen halvimman matkustustavan mukaan (yksi meno-paluumatka/viikko).

 

Fontin koko
Kontrasti