Opiskelijan äänellä – Med studerandes språk

Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus

Hankkeen kautta vahvistetaan opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoimintaa, tuetaan oppilaitosyhteisöjen hyvinvointia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi, vahvistetaan opiskelijoiden arjenhallintataitoja sekä kehitetään hyvinvointijohtamista.


Hankeaika: 1.1.2023 – 30.4.2025

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Verkoston budjetti: 1 646 259€

Hankkeen vaihe: käynnissä/päättynyt

Hankkeen verkkosivu:


Tavoitteet

  1. Opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan vahvistaminen
  2. Oppilaitosyhteistyön hyvinvoinnin tukeminen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi
  3. Opiskelijoiden arjenhallintataitojen vahvistaminen
  4. Hyvinvointijohtamisen kehittäminen

Toimenpiteet ja tulokset:

Perustetaan erilaisia vaikuttamisen ryhmiä opiskelijoille ja testataan niissä osallistavia menetelmiä. Kehitetään Vamian hyvinvoinnin toimia osallistamalla henkilökuntaa ja opiskelijoita yhteiseen kehittämistyöhön. Uudistetaan Vamian pedagogista mallia hyvinvointinäkökulmaa ja sosiaalista kestävyyttä tukevaksi. Hankkeen tuloksena hyvinvointi, yhdenvertaisuus, tasavertaiset osallistumismahdollisuudet ja toimintakyky vahvistuvat opiskelijan arjessa. Opiskelijoiden hyvinvoinnin tuen, positiivisen pedagogiikan ja hyvinvoinnin johtamisen osaaminen vahvistuu.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Suomen Diakoniaopisto SDO Oy. Kumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Helsinki Business College, Järviseudun ammatti-instituutti JAMI, Kiipulan ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu, Ammattiopisto Live, Mercuria kauppaoppilaitos, Prakticum Svenska Framtidsskolan in Helsingforsregionen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Ammattiopisto Spesia, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Taitotalo, Turun kristillinen opisto, Tampereen seudun ammattiopisto, Vaasan kaupunki / VAMIA sekä Yrkesakademin i Österbotten