Nya lärmiljöer – Uudet oppimisympäristöt

Vaasan kaupunki/Vamia

 

HANKKEEN KESTO: 9.9.2019 – 31.12.2021

RAHOITTAJA: Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA: Minna Kiviharju, etunimi.sukunimi@vamia.fi

VERKOSTO: Yrkesakademin i Österbotten (koordinointi), Vamia, Optima samkommun, Koulutuskeskus Brahe, Prakticum, Axxell ja Kpedu.

Hankkeessa kehitetään menetelmiä ja oppimisympäristöjä, jotka tukevat yksilöllisiä opintopolkuja ammatillisessa koulutuksessa. Kehittämistyötä tehdään monimuotoisessa yhteistyössä paikallisesti ja alueellisesti kansallisessa verkostossa, jossa luonnollinen kaksikielisyys, suomeksi ja ruotsiksi, tukee kehittämistä kolmannen asteen koulutuksen tarjoajien kanssa. Toisen asteen koulutuksen tarjoajat kehittävät oppimisympäristöjään ja menetelmiään kolmannen asteen tutkimukseen perustuvien kokemusten tuella. Digitalisaation ja uuden tekniikan avulla kehitämme uusia oppimis- ja ohjausmahdollisuuksia, joissa tulevaisuuden skenaarioita tarkastelemalla voidaan muotoilla konkreettisia kehityshankkeita eri hankepartnereilla.

Kehittämisen painopisteitä ovat:

  1. Uutta teknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittämiskokeilut
  2. Oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen jatkokehittäminen ja laajemman hyödyntämisen mahdollistavat uudet toimintamallit
  3. Digitalisaation uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa

VAMIAN KEHITTÄMINEN:

Vamian tavoitteena on kehittää hius- ja kauneudenhoitoalan sekä ravintola-alan oppimisympäristöjä paremmin tukemaan opiskelijoiden oppimista.

Tavoitteena on kehittää hius- ja kauneudenhoitoalan uudenlaista toiminnallista oppimisympäristöä suunnittelemalla siitä myyntiosaamista tukeva monialainen ympäristö, jossa yhteisten aineiden oppiminen on luontevasti integroitu ammatillisten aineiden oppimiseen.

Toisena tavoitteena on jatkokehittää opetusravintolan oppimisympäristöjä oppimiskeittiössä ja ravintolasalissa hyödyntäen uusia ratkaisuja ja digitaalisia apuvälineitä, niin että oppimisympäristöt vastaavat työelämän toimintaympäristöä.

Läpileikkaavana teemana oppimisympäristöjen kehittämistyössä on digitalisaation uusien mahdollisuuksien kokeileminen ja niiden hyödyntäminen yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa.